👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Singma 2B- kapitel 3 -3D

Skapad 2021-10-03 19:27 i Rosendalsskolan Linköping
Singma 2a kapitel 2
Grundskola 2 Matematik
Planering för Singma 2B - kapitel (pengar)

Innehåll

Mål

 •  Jag kan känna igen och namnge de svenska sedlarna och mynten. 
 •  Jag kan räkna pengar och berätta det totala värdet. 
 •  Jag kan räkna och jämföra värdet av olika kombinationer av sedlar och mynt. 
 •  Jag förstår vad växla betyder. Jag kan växla mynt och sedlar på olika sätt. 
 •  Jag kan lösa textuppgifter som handlar om att handla med pengar. 

Viktiga begrepp

Mynt, sedlar, valör, värde, växla

Undervisning

 • Startuppgift med gruppsamtal
 • Lärarledda genomgångar
 • Gruppuppgifter(enskilt, par och alla)
 • Öva själv
 • Färdighetsträning (skolplus, bingel, nomp mm)

Bedömning

 • Deltagande och aktivitet i diskussioner och samtal under lektionen.
 • Resultat på kunskapsloggen

 

Du kan visa att du lärt dig genom att:

 • pröva
 • samtala och diskutera i par och grupp.
 • visa med konkret material.  
 • öva och visa i övningsboken. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Matematik singma 2B - kapitel 3

Nivå 1
Når inte kunskapskravet
Nivå 2
Når kunskapskravet
Nivå 3
Når längre än kunskapskravet
Välja och använda strategi
Problemlösning
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Jag har påbörjat arbetet mot färdigheten
Problemlösning - Addition och subtraktion Eleven kan visa och beskriva tillvägagångsätt genom att rita, använda tallinje eller annan fungerande strategi ex blockmodellen
Jag kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda strategier med viss anpassning till problemets karaktär.
Begrepp - Använda
Prata matematik, använda matematikbegrepp
 • Ma   3
Jag har påbörjat arbetet mot färdigheten
Jag kan använda begreppen mynt, sedlar, valör, värde, växla Jag kan känna igen och namnge de svenska mynten och sedlarna.
Jag har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Relatera begrepp
 • Ma   3
Jag har påbörjat arbetet mot färdigheten
Jag har en förståelse för sambandet mellan addition och subtraktion.
Jag kan ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
Naturliga tal - 0-1000
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Jag har påbörjat arbetet mot färdigheten
Jag har förståelse för positionssystemet och kan läsa och skriva tal i området 0-1000 Jag kan jämföra och storleksordna tal.
Jag har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals innebörds relation samt genom att dela upp tal även i högre talområde.
Matematiska metoder
 • Ma   3
Jag har påbörjat arbetet mot färdigheten
Jag kan välja rätt räknesätt (teckna talet rätt) och även utföra beräkningen.
Jag kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
Skriftliga räknemetoder
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Jag har påbörjat arbetet mot färdigheten
Jag kan med skriftliga räknemetoder utföra beräkningar i talområde 0-1000 (addition utan och med växling, subtraktion utan och med växling)
Vid addition och subtraktion kan jag välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredsställande resultat. Jag kan även använda detta i högre talområde.
Matematiska likheter
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Jag har påbörjat arbetet mot färdigheten
Jag förstår likhetstecknets betydelse och kan skriva likheter med addition och subtraktion
Jag kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt. Kan även generalisera detta till högre talområde.
Beskriva och samtala om tillvägagångssätt
 • Ma   3
Jag har påbörjat arbetet mot färdigheten
Jag kan beskriva och samtal om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer.
Jag kan beskriva och samtal om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med anpassning till sammanhanget.
Resonemang
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Jag har påbörjat arbetet mot färdigheten
Jag kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet.
Jag kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet samt besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.