👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grodan v 40

Skapad 2021-10-04 08:03 i Vindö förskola Helsingborg
Förskola
grodan

Innehåll

Syfte

Fortsätta arbeta med att utmana barnen med olika måttsatser för att ge dem en förståelse för hur mycket mat vi kastar i "vårt matsvinns projekt "  genom att mäta olika volymer och dokumentera. Matsvinn ur ett hållbarhetsperspektiv. Detta är en del av matematiklyftet som vi kommer att arbeta med under året.

Varför är just detta lärandeinnehåll viktigt för barnen?

Öka barnens medvetenhet och delaktighet i matsvinnsprojektet och att maten som kastas är mätbar. 

Planering för att nå målet/målen:

Vi använder oss av olika måttenheter dagligen vid matsituationerna.

Vi för samtal om storlek på måttenheterna och vad de heter. Barnen utmanas till att jämföra, resonera , förklara , lokalisera, mäta och beräkna. 

Hur lägger vi upp arbetet?

Fortsätter benämna och arbeta med måttenheterna med barnen. Utseende och funktion.

Vi samtalar om vad matsvinn är och hur det  påverkar vårt klimat ur ett hållbarhetsperspektiv.

Under måltiderna väljer barnen vilka måttenheter de vill prova att mäta volymer med. 

Vi dokumenterar resultatet.

 

För vilka?

I mindre grupper  kommer vi att mäta med våra måttenheter 

 

Vilka/vilket mål ligger i fokus i denna planering? 

Se nedan i "lägg till", Läroplan

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18