👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekorren v 40

Skapad 2021-10-04 08:02 i Blidö förskola Helsingborg
Förskola
Uppstart för höstens projekt om matematik och sagor.

Innehåll

 

Syfte

Starta upp projektet om matematik, så att barnen ska känna sig delaktiga. 

Att ge barnen ökad kunskap till matematik.

Att synliggöra matematik och göra den rolig för alla.

 

Varför är just detta lärandeinnehåll viktigt för barnen?

Forskning visar att barn har svårt för att förstå matematik, vi går mattelyftet för att bättre kunna undervisa barnen i deras matematiska förmåga.

 

Planering för att nå målet/målen:

Vi fortsätter att arbeta med sagan om Guldlock. Barnen ska få hjälpa till att berätta sagan.

 

Hur lägger vi upp arbetet?

Vi delar upp oss i små grupper så att vi når alla barn och säkrar att alla blir sedda och hörda.

Vi fortsätter med att leta matematik i böcker.

Vi implementerar matematik under hela dagen, tex vid fruktstund, påklädning, dukning mm.

Vi observerar varandra och barnen och dokumenterar.

För vilka?

Alla barnen kommer att vara delaktiga på olika sätt.

Vilka undervisningsmetoder/undervisande aktiviteter kommer vi att använda oss av?

Vi läser en bok tillsammans och pratar om den för att upptäcka om det finns matematiska begrepp. Vi reflekterar över bokens innehåll.

 

Mål:

Introducera matematik på ett enkelt sätt.

Vilka/vilket mål ligger i fokus i denna planering? 

Se nedan i "lägg till", Läroplan

 

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö 18
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö 18