👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Myran vecka 40

Skapad 2021-10-04 08:26 i Vindö förskola Helsingborg
Förskola
Under terminen planerar vi att arbeta med boken "Vännerna i Kungaskogen bygger en koja". Boken handlar om en grupp djur som bor tillsammans i Kungaskogen. Genom sagor, sånger och berättelser lär djuren oss om matematik, vänskap, samt om olikheter och likheter mellan individer. Materialet inspirerar till att jobba med flera ämnen samtidigt såsom ”matterörelse”, ”språkmatte”, ”mattelek”.

Innehåll

 

Syfte

Barnen ska få en förståelse vad matematik är och dess olika begrepp

Vi ska arbeta med värdegrundsarbetet för att stärka vår grupptillhörighet, samspel och konflikthantering.

 

Varför är just detta lärandeinnehåll viktigt för barnen?

Eftersom barnen har haft svårt att hitta sina platser i gruppen och hur man arbetar tillsammans, vill vi stärka det.

 

Planering för att nå målet/målen:

Hur lägger vi upp arbetet?

Vi tar tillvara barnens intressen och är lyhörda för deras idéer under arbetets gång. 
Vi vill använda oss av estetiska läroprocesser som dans, rörelser och bild.

Detta är en planering som möjliggör för flexibilitet. Längs vägen kommer vi att anpassa oss efter barngruppen och även ta tillvara på de intresseområden och funderingar som barnen på olika sätt ger uttryck för.

Dokumentation kommer att ske genom bilder, barnens alster och reflektionsarbete mm.

Vi kopplar det matematiska innehållet till Bishops sex matematiska aktiviteter (leka, förklara, lokalisera, designa, räkna, mäta)

 

För vilka?

Vilka undervisningsmetoder/undervisande aktiviteter kommer vi att använda oss av?

Vi använder oss av materialet om Vännerna i Kungaskogen. Barnen kommer att lära känna sagans olika karaktärer under läsårets gång. Vi läser sagan, tittar på bilderna, samtalar om sagan och karaktärerna i den. 

 

Vi kommer leka olika lekar som kopplas till Bishops sex matematiska aktiviteter (leka, förklara, lokalisera, designa, räkna, mäta) 

Barnen kommer att få lära sig tal och antal med hjälp av Raffe rävs mattedans 

 

Vi kommer att använda skapandet av Kungaskogen för att utveckla en förståelse för rum

 

Mål:

Vilka/vilket mål ligger i fokus i denna planering? 

 • utveckla sin identitet och känna trygghet i den 
 • utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring
 • utveckla förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar
 • utveckla förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18