👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Familjen Kippin

Skapad 2021-10-04 08:28 i Magnetens förskola Ludvika
Projekt vår närmiljö
Förskola
Pedagogernas arbete med materialet Familjen Kippin på gruppnivå

Innehåll

 

 

Var är vi?

Avdelningen består av 20 stycken barn i åldrarna 3-6 år. Barngruppen består av många barn med olika modersmål. Vi ser ett behov för att utveckla språkförmågan genom att öva benämning, meningsuppbyggnad och berättande.

 

Vart ska vi?

Målet är att utöka barnens ordförråd, så att barnen lär sig ord som används i vardagliga situationer. Vidare är målet att öva meningsuppbyggnad. 

  

Hur gör vi?

Under hösten kommer pedagogerna arbeta med materialet Familjen Kippin för att stödja kommunikation- och språkutvecklingen på ett mångsidigt sätt. Övningarna används för att öva benämning, meningsuppbyggnad och berättande, vilket gör att materialet kan användas för alla barn oavsett modersmål för att utveckla språkförmågan. Arbetet med Familjen Kippin följs upp kontinuerligt tillsammans med förskolans specialpedagog. 

Materialet är indelat i sex stycken "teman" (vardagsrum, kök, sovrum, badrum, förskola, gård) med tillhörande tretton aktiviteter i form av lekar och spel. 

Gruppen delas upp i 3 grupper med 6-7 barn och en pedagog i varje grupp.

Vi sprider ut oss på avdelningen i tre olika rum. Vi samtalar kring varje tema och låter alla barn vara med i samtalet och komma med egna tankar. Vi använder oss av materialet som kommer med Kippin för att samtala kring, spela spel och träna ord och meningsbyggnad.

Vi har ett block där vi skriver finplanering, tankar och hur det gick. Vi varje tillfälle pratar vi om vad vi gjorde förra gången. Vad kommer barnen ihåg? Vi skriver kort ner barnens och pedagogernas reflektioner. 

Vi dokumenterar i processen i text och bilder.

 

Hur blev det?

Hjälpfrågor:
Hur blev det gentemot fokusområden/lokala mål/styrkort och den genomförda undervisningen?

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18

Matriser

Familjen Kippin - förskola

Öva ordförråd och benämning
Stöder inlärning av substantiv, verb och adjektiv samt benämning och klassificering av ord. Målet är att utöka barnets ordförråd.
Öva att bilda meningar
Stöder barnets förmåga att bilda meningar genom att kombinera ord och ordklasser. Målet är att utvidga barnets enstaka ord till meningar.
AKK-övning
Stöder framförallt barnets förmåga att använda kärnord i meningar, som t.ex. jag, du, ha, vilja, göra, titta, se, komma, få, ta, hjälpa m.m.
Ta ett kort ur påsen
- Vardagsbild - Bildkort eller berättelsekort - Påse
Benämn sakerna och händelserna på berättelse- eller bildkortet.
Berätta vad som händer på berättelsekortet genom att bilda meningar. Använd gärna pekkartan.
Öva kärnorden med hjälp av pekkarta: vara, vilja, ta, få, visa. T.e.x. "Titta vad jag fick", "jag fick en..", "vilken fick du?" etc.
Bildlotto
- Vardagsbild - Bildkort eller berättelsekort - Spelunderlag för lottospel
Spela med utvalda bildkort så att ni benämner bilden när ni lyfter den från bordet.
Använd berättelsekorten i lottospelet. Berätta om kortens händelser och bilda en mening. Använd gärna pekkarta som stöd.
Öva kärnorden med hjälp av pekkarta: titta, behöva, ha, ge, få, inte. T.ex. "jag behöver en", "vem ska vi ge den till?", "du behöver inte en" etc.
Puffa bilder
- Bildkort eller berättelsekort - En leksaksbil, mumsarfigur eller annan leksak - Vid behov häftmassa för att fästa bilden på leksaken
Sätt bildkort på leksaken eller i mumsarens mun. Den som tar emot leksaken benämner bilden på kortet.
Sätt berättelsekortet på leksaken eller i mumsarens mun. Den som tar emot leksaken berättar vad som händer på kortet.
Öva kärnorden med hjälp av pekkarta: ge, få, lägga vilja. T.ex. "får jag en", "ger du mig en", du lade.." etc.
Fånga flugor
- Bildkort eller berättelsekort - Bilder på flugor - Flugsmälla - Vi behov häftmassa
Fäst utvalda bild- eller berättelsekort på flugorna och sprid ut dem i rummet. Smäll flugorna med flugsmällan. Benämn bildkorten. Tips! Låt barnen säga till den vuxna vad den ska smälla.
Berätta vad som händer på varje kort. Använd pekkarta som stöd för att bilda meningar.
Öva kärnorden med hjälp av pekkarta: vara, ha, titta, måste, byta, gå, få. T.ex. "titta var är", "vi byter, min tur", gå och leta efter" etc.
Hitta färger
- Vardagsbild - Färgtärning - Siffertärning
Kasta färg- och siffertärningen, hitta och benämn saker på vardagsbilden. Benämn antingen saker som är av samma färg eller så många saker som siffertärningen visar. Benämn sakerna ni hittar i vardagsbilden.
Bilda meningar av sakerna ni hittar. Använd pekkarta.
Öva kärnorden med hjälp av pekkarta: finnas, vara, titta, se, behöva, få, måste, få, ska. T.ex. "du fick en trea", "var finns det gröna saker", "vi måste hitta en till" etc.
Följ instruktioner
- Vardagsbilder - Spelknappar (stjärnorna)
Lägg vardagsbild och spelknappar på bordet. Lägg turvis spelknappar ovanpå vardagsbildens detaljer enligt den andres instruktioner. Den som ger instruktioner benämner föremålen.
Den som ger instruktioner förklarar var den ska lägga spelknappen, t.ex. "ta knappen och lägg den på bollen". Alternativt kan den som ger instruktioner också bilden en mening om händelsen som den andre ska lägga spelknappen på, t.ex. "pojken sparkar en boll".
Öva kärnorden med hjälp av pekkarta: vara, titta, ta, lägga, måste. T.ex. "ta knappen, lägg den..", "du måste lägga knappen på.." etc.
Hopplek
- Bild och/eller berättelsekort - Siffertärning
Sprid ut korten på golvet så de bildar en stor spelbana. Slå tärningen och hoppa mellan bilderna. Benämn bildkorten ni landar på.
Bilda mening av berättelsekorten ni landar på. Använd gärna pekkarta som stöd.
Öva kärnorden med hjälp av pekkarta: vara, titta/se, gå, få. T.ex. du får gå tre steg framåt", får jag kasta?"
Brädspel
- Brädspel (substantiv, verb, adjektiv eller kärnord) - Siffertärning - Spelknappar - Vardagsbild
Benämn bilden i rutan. Sök gärna upp en motsvarande bild i vardagsbilden.
Bilda meningar som innehåller ordet som finns i rutan på spelbrädet.
Öva kärnorden med hjälp av pekkarta: vara, titta/se, tycka om, inte, gå, hjälpa, få, visa. T.ex. "där är en", "jag tycke rom", "behöver du hjälp?" etc.
Mata mumsaren
- Bildkort - Mumsarfigur - Ev. tärning
Lägg bildkorten på bordet med bilderna nedåt. Ta turvis upp ett kort från bordet, benämn bilden och mata mumsaren. Tips! - För att öva snabb benämning kan ni slå en tärning, dra så många kort som tärningen visar och benämna dem samtidigt som mumsaren äter upp dem. - Bestäm er för en kategorisering, tex. att mumsaren enbart äter kläder. Får mumsaren något annat spottar den tillbaka det.
Bilda skojiga meningar av bildkorten. Dela upp korten i tre högar enligt ordklass. Sätt hälften av substantiven i första högen, verben i den andra högen och andra hälften av substantiven i den tredje. Dra ett kort från varje hög och lägg dem på bordet. Om meningen ni bildat inte är möjlig, t.ex. "gröten springer till soffan", får mumsaren äta upp den.
Öva kärnorden med hjälp av pekkarta: vara, titta, vilja, ta, tycka om, inte, måste, ge, få. Te.x "tycker du om", "hunden är hungrig", "din tur att ge" etc.
Fiska upp kort
- Bildkort - Berättelsekort - Vardagsbild - Magnetspö - Gem - Ev. tärning
Fäst gem vid bildkorten så att ni kan fiska upp korten med magnetspöet. Benämn bilderna ni fiskat upp. Tips! - Ge instruktioner om vilken bild som den andre ska fiska upp. - Slå en tärning som visar hur många fiskar man får ta.
Fiska upp berättelsekort och berätta vad som händer på bilderna. Använd gärna pekkarta som stöd för att bilda meningar.
Öva kärnorden med hjälp av pekkarta: ha, titta, se, ta, få, visa. T.ex. "jag visar dig", "ta tre fiskar", "nu får du ta" etc.