👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi (höstterminen 2021)

Skapad 2021-10-04 08:48 i Tanumskolan F-6 Tanum
Grundskola 5 Geografi
...

Innehåll

Mål– syfte och konkretiserade mål

"Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om vilka mänskliga verksamheter, och av naturen framkallade processer, som påverkar jordytans former och mönster. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om, och kunna göra jämförelser mellan, olika platser, regioner och levnadsvillkor". (Skolverket, 2019).

 

Du kommer lära dig om:

- Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden (repetition).

- Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.

- Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

- Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

- Hur marken används i din närmiljö.

- Geografiska data från närområdet.

 

Undervisning– genomförande och tidsplan

Tidsplanen för arbetsområdet är beräknad för vecka 40-45 (4 oktober - 12 november).

Vi kommer arbeta med ovan nämnda punkter utifrån gemensamma genomgångar, inläsning, video, enskild arbete samt par-/grupparbete.

 

Bedömning– vad som skall bedömas och hur det går till

Dina kunskaper får du chans att visa genom gemensamma samtal, olika arbetsuppgifter (individuellt och i par/grupp) samt i två former av individuella tester. En del är kartkunskap och den andra delen är att du gör ett arbete om ett land och redovisar i mindre grupper, kallade "expertgrupper".

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Insamlingar och mätningar av geografiska data från närområdet, till exempel åldersfördelning, trafikflöden och vattenförbrukning.
  Ge  4-6
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6