👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska 7 Use of English v 40-42

Skapad 2021-10-04 08:44 i Österåkers gymnasium Österåker
Gymnasieskola Engelska
Focus on 'Use of English', or 'Usage' where we learn more about how to express ourselves clearly, with fluency and variation and with adaption to purpose, recipient and situation.

Innehåll

 

Focus on 'Use of English', or 'Usage' where we learn more about word formation, collocations, denotation, connotation, and how to express ourselves clearly, with fluency and variation and with adaption to purpose, recipient and situation.

We will learn more about the three different examinations parts: 'word formation', 'mulitple choice cloze' and 'key word transformation'.

 

Material

Course book 'Ready for Advanced' + info on Teams

 

Examination

Test: Wednesday week 42

- word formation, multiple choice cloze and key word transformation

 

Week

 

Monday

Wednesday

Examination and/or hand-ins

Material

40

Word formation (recap)

Exercises in Ready for Advanced (p13, p17, p34, p40, p44)

Word formation cont. + Multiple choice cloze (Ready for Advanced p 29, p42-43)

 

Ready for Advanced

Teams – ‘word formation’

41

Collocations – facts

Exercises in Ready for Advanced (p11, p27, p28, p39

Key word transformation (Ready for Advanced p 41, p45

 

 

42

Repetition

Use of English test

Reading comprehension test

Ready for Advanced p 40-45

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Texter, även komplexa och formella, från olika medier.

  Eng  -
 • Talad engelska och texter som är berättande, diskuterande, argumenterande, redogörande och utredande – varje slag för sig eller i olika kombinationer. Till exempel debatter, föreläsningar, avtalstexter och texter som används inom högre studier.
  Eng  -
 • Perspektiv och underförstådd betydelse i talad engelska och texter.

  Eng  -
 • Språkliga företeelser, däribland uttal, vokabulär, grammatiska strukturer och meningsbyggnad, stavning, textbindning, inre och yttre struktur samt anpassning, i elevernas egen produktion och interaktion.

  Eng  -
 • Hur variation och anpassning skapas genom komplex meningsbyggnad, interpunktion, ordbildning och stilnivå.
  Eng  0-0

Matriser

Eng
Engelska 7 - reception Usage/Use of English

Nivå 1 - E
Nivå 2 - C
Nivå 3 - A
Aspekt 1
Usage integrerar läs- och skrivförmåga och innehåller uppgifter som prövar förmågan att uttrycka sig med tydlighet och variation i mer formella och komplexa sammanhang. Underlaget utgörs av material inom teoretiska och komplexa ämnesområden, t.ex. fördjupande artiklar och vetenskapliga texter. Uppgifterna avser att pröva förmågan att, i formella och komplexa sammanhang, skapa anpassning till genre, stilnivå och syfte och då krävs väsentligt större språklig korrekthet.
I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven varierat, tydligt och strukturerat. Eleven formulerar sig även relativt ledigt och med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven läser samt förstår och tolkar huvudsakligt innehåll och väsentliga detaljer, och uppfattar med viss säkerhet även underförstådd betydelse, i texter av olika slag och av avancerad karaktär.
I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven varierat, nyanserat, tydligt och strukturerat. Eleven formulerar sig även ledigt och med anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven läser samt förstår och tolkar på ett välgrundat sätt huvudsakligt innehåll och väsentliga detaljer, och uppfattar med viss säkerhet även underförstådd betydelse, i texter av olika slag och av avancerad karaktär
I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven med god precision, varierat, nyanserat, tydligt och välstrukturerat. Eleven formulerar sig även ledigt och med effektiv anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven läser samt förstår och tolkar på ett välgrundat och nyanserat sätt såväl helhet som detaljer, och uppfattar även underförstådd betydelse, i texter av olika slag och av avancerad karaktär.