👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ute-Ugo HT-21

Skapad 2021-10-04 09:30 i Rydebäck Dibber Sverige AB
Förskola
Vi upptäcker naturen med hjälp av Ute-Ugo. Vi plockar med oss naturmaterial in från när vi är utomhus, samt att vi tar verksamheten med oss ut. Med hjälp av Ute-Ugo kommer vi till magiska platser och vi får även veta mer om livet i naturen och hur vi ska ta hand om den.

Innehåll

Vad ska läras ut?

Barnen ska utveckla förståelse för naturens olika kretslopp, samband i naturen samt för hur natur, människor och samhälle påverkar varandra.

Barnen ska öka sin förståelse för hur människors olika val i vardagen bidrar till en hållbar utveckling

Barnen ska utveckla sin förståelse för kunskap om växter, naturvetenskap och djur samt enkla fysikaliska fenomen och kemiska processer.

 

Barnen ska utveckla sin kreativitet, nyfikenhet och lust att leka och lära.

 

Varför?

Vi vill att barnen ska ha förståelse för naturens olika kretslopp, att det finns ett samband mellan människor, natur och samhälle. Samt hur dessa faktorer påverkar varandra.

Alla barn ska ha förståelse för hur olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

Vi vill att barnen ska få kunskap om växter, naturvetenskap och djur. Samt att barnen ska utveckla kunskap om enkla fysikaliska fenomen och kemiska processer.

Barnen ska få utveckla sin kreativitet, nyfikenhet och lust att leka och lära.

 

Hur ska undervisningen genomföras?

- Utgå från barnen och barngruppens intressen och behov. Barnråden är    ett forum där barnen får uttrycka sina tankar, åsikter och intressen men även lyfta händelser eller konflikter och kunna samtala om        dessa tillsammans med varandra och pedagoger.

- Arbeta i mindre lärgrupper för att ge barnen förutsättningar att sträva mot målen.

- Genom sånger, samarbetsövningar och gruppstärkande lekar

- Litteratur

- Synliggöra alla barn och deras verklighet

- Demokratiska beslut och barnens delaktighet synliggörs och dokumenteras

- Arbeta med barnkonventionen

Hur ska reflektionen tillsammans med barnen organiseras?

Aktiviteterna planeras utifrån vårt tema och barnens tankar och intressen. Under aktiviteten dokumenterar barnen med stöd av pedagog och efter aktiviteten görs en lärlogg där barnen skapar innehållet. Barnen reflekterar tillsammans med pedagog kring det som gjorts och hur vi ska gå vidare. (Bubbeltid)

För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

 För varje barn på förskolan. 

Av vem? 

Alla pedagoger på Havet och Bäcken har ett ansvar att dokumentera och reflektera. 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18