👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bok i digital form och ramsa med tecken

Skapad 2021-10-04 09:49 i Sär Träningsskola Sandviken
Grundsärskola 1 – 9 Kommunikation
Eleven får möjlighet att uppleva och lyssna på en berättelse och ramsa genom digitala verktyg.

Innehåll

Konkretisering av syfte

Eleven ska ges möjlighet att uppleva en berättelse/ramsa på ett alternativt sätt. 

Eleven ska få möjlighet att utveckla sitt språk för att kunna kommunicera.

 

Undervisningens arbetssätt och innehåll

 • Använder oss av clevertouchen.
 • Använder den digitala boktjänsten Polyglutt.
 • Använder youtube där ramsan kompletteras med teckenstöd.

Bedömningen av elevernas kunskaper kommer att ske genom observationer och samspel.

Bedömningskriterier deltagit, arbeta med stöd och arbetat självständigt.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • samspela med andra,
  KOM
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  KOM
 • Centralt innehåll
 • Kommunikation i olika sammanhang och miljöer, till exempel i affären eller med digitala verktyg.
  KOM  7-9
 • Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn och unga: rim, ramsor, sånger, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.
  KOM  7-9
 • Kommunikation i olika sammanhang, till exempel under raster eller med digitala verktyg.
  KOM  1-3
 • Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka elevens kommunikation.
  KOM  1-3
 • Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn: rim, ramsor, sånger, bilderböcker och sagor.
  KOM  1-3
 • Kommunikation i olika sammanhang och miljöer, till exempel i skolbibliotek eller med digitala verktyg.
  KOM  4-6
 • Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka kommunikation.
  KOM  4-6
 • Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn: rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, sagor och myter.
  KOM  4-6