👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Småkryp och insekter

Skapad 2021-10-04 09:48 i 233111 Förskolan Toppen Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Barnen har visat intresse för olika småkryp i vår närmiljö. Syftet är att tillsammans undersöka de frågorna som väcks hos barnen. Vilka småkryp finns? Hur lever småkryp?

Innehåll

Undervisningsplan Avdelning Hajen HT-21

 

Projekt "Småkryp och insekter"

 

Vi har valt att jobba utifrån dessa områden:

Utveckling och lärande.

Djur /natur.

Litteratur/högläsning kring projektet.·       Beskriv det observerade nuläget i barngruppen:

Barnen har visat ett stort intresse för småkryp och insekter.

Vi kommer att fördjupa oss i fjärilarnas olika processer.

 

     VAD: (Innehåll)

Vi vill att barnen ska få möjlighet att få följa fjärilslarvernas processer.

Vi vill att barnen ska få skapa sig egna erfarenheter, lära sig av att ta reda på bla faktakunskaper, öka sitt ordförråd och få ett lustfyllt lärande.

Vi kommer regelbundet följa fjärilarnas livscykel och behov, dokumentera och reflektera tillsammans.

Vi kommer att beställa fjärilslarver från lekolar.

Vi kommer även att odla/ plantera blommor /växter som förhoppningsvis kommer att locka till sig fjärilar och insekter.

Tanken är att fjärilslarverna ska inspirera till ett utforskande, som leder till att projektet drivs framåt.

 

·       VARFÖR? (Syfte)

Vi har valt att arbeta med projekt ”småkryp”

Vi har sett att barnen ute på gården visat ett stort intresse kring småkryp och insekter tidigare i våras.

Vi kommer att denna VT -fokusera på fjärilar.

Förra terminen var det många barn som redan då visat intresse för fjärilar, men vi valde då att fokusera på myror, spindlar och gråsuggor.

För att inspirera/utmana barnens språkliga utveckling kommer vi att tillsammans med barnen fokusera mycket på barnens egna dokumentationer.

 

 

·       MÅL

Detta vill vi att barnen ska ha med sig när terminen är slut:

·       Alla barn ska få en övergripande kunskap kring fjärilslarvernas processer.

·       Att vid minst två tillfällen fått använda sig av två olika digitala verktyg i arbetet med projektet.

·       Utöka sitt ordförråd med ord och begrepp som är kopplade till projektet.

 

 

HUR?

Vi kommer att arbeta i flexibla grupper några dagar i veckan.

·       Vi kommer att ordna en bra plats till fjärilslarverna ,så att barnen dagligen får möjligheten att utforska regelbundet. När vi befinner oss ute i naturen kommer vi att ta på oss "utforskar glasögonen" för att se om vi kommer få syn på några fjärilar i vår närmiljö.                       

      Rörelse: Vi går till skogen där vi letar insekter och småkryp. Vi kommer att uppmärksamma fjärilens rörelsemönster genom att bland annat dansa som fjärilar.

      Skapande: Vi har ett stort materialutbud i vår ateljé, där barnen kommer få möjlighet att skapa insekt och fjärilshotell, tillverka fjärilar i olika material som lera, tyg, papp, färg.

 

     Litteratur: Huvudfokus på högläsning kommer att ingå i vårt projekt, vi kommer bland annat besöka biblioteket. Vi kommer att tillsammans med barnen välja litteratur som är kopplat till projektet.

·       Skriftspråk: Barnen erbjuds olika möjligheter till skriftspråk, Tex egna skrivböcker, begrepps ord som är kopplade till projektet. Vi kommer att laminera olika begrepps ord som tex fjäril puppa mm.

·       Digitalisering: Vi kommer att planera in tillfällen under en sammanhängande period med att arbeta med Greenscreen, Vi kommer att dela in barnen i mindre grupper så att de får möjligheten att prova på för att senare kunna prova på själva.

·       Polly Glutt: Vi har arbetat med Polly Glutt ganska länge, barnen känner väl till att appen finns. Vi söker där bland annat faktaböcker som handlar om vårt projekt eller utifrån barnens egna intressen. Barnen får där möjligheten att lyssna på en annan vuxen som läser högt. De får också möjligheten att själva välja bok.

·       QR koder: vi planerar att barnen ska få göra egna QR koder utifrån eget intresse/projekt.

·       Imovie: Precis som med Greenscreen kommer vi att planera in tillfällen där barnen i mindre grupper kommer att få prova på. Ex Ta en bild på vår plats i skogen som bakgrundsbild och sen klistra in fjärilslarver och fjärilar. 

Dokumentation: Vi kommer att dokumentera barnens /gruppens lärande genom bland annat lärloggar, barnens gemensamma reflektionsvägg, mobila bilder, texter och symboler.

·       Vi kommer även att använda oss av reflektions protokoll, små böcker vid barnens reflektionsvägg där pedagogerna kan skriva in kommentarer av barnen.

 

VEM?

Alla pedagoer har ansvar för de flexibla projekt grupperna., Vi kommer att delge varandra på vår reflektion.

Barnen har möjlighet att i samlingen få berätta och delge varandra om något de varit med om i sin grupp.

 

Barnen får också möjlighet att i samlingen få reflektera tillsammans med oss pedagoger och sina kompisar.

Vi har tänkt att utifrån barnens olika förmågor och erfarenheter, kommer de att både inspirera och lära av varandra.

 

 

·       NÄR?

Vi kommer att avsätta några dagar i veckan till att jobba i de olika projektgrupperna.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18