👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Regnbågen vecka 40

Skapad 2021-10-04 09:50 i Blidö förskola Helsingborg
Förskola
Vi fortsätter arbeta med vårt projekt Matematikens värld som vi kopplar ihop med matematiklyftet samt värdegrundsarbetet på vilan genom olika aktiviteter.

Innehåll

 

Syfte

Vi har som syfte att låta barnen få ta del av olika matematiska aktiviteter. Kring detta låta barnen möta olika aktiviteter genom olika projekt i sina grupper. 

 

 

Varför är just detta lärandeinnehåll viktigt för barnen?

För att barnen ska få en utvecklad förståelse för matematik och vad matematik är. Få möta olika begrepp som finns inom matematik och som kan användas i sin vardag. 

 

Planering för att nå målet/målen:

 

Hur lägger vi upp arbetet?

Vi arbetar i våra två olika grupper. Vi roterar på personalen och byter grupp vecka till vecka så vi får jobba tillsammans med alla barn. En personal stannar kvar i respektive grupp en vecka för att ha lite koll vad som har gjorts. 

Vi fortsätter att arbeta med våra grupper Räkorna och Glitterstjärnorna i matematikens värld. Efter maten fortsätter vi att arbeta vidare med att skapa en större förståelse för värdegrundsarbeteempati, vänskap genom olika aktiviteter

 

För vilka?

Vilka undervisningsmetoder/undervisande aktiviteter kommer vi att använda oss av?

Tänka på smågrupperna för de äldre barnen så vi kan gynnas av fördelarna som vi sett genom att dela med dem. Titta snabbt på var gruppen samt de enskilda barnen var befinner de sig i just denna aktiviteten. Förkunskapernas betydelse och hur vi ska tänka kring det...

 

Mål:

 

Vilka/vilket mål ligger i fokus i denna planering?

se nedan i "lägg till", Läroplan.

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö 18
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö 18