👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fö7 Partiklar och Syror och Baser ht21

Skapad 2021-10-04 11:29 i Förslövs skola F-9 Båstad
I detta arbetsområde kommer vi att arbeta med och fördjupa våra kunskaper kring syror och baser. Detta sker genom att vi kopplar praktiskt arbete med teori. vi lär oss vad en jon är och vad som gör ett ämne surt eller basiskt.
Grundskola 8 – 9 Kemi
Joner finns överallt och är byggstenarna i många vardagliga ämnen, t.ex. salt! Joner kan också ge speciella egenskaper t.ex. surhet. Många sjöar idag är alldeles för sura och måste kalkas. Vad innebär det och varför hjälper kalk?

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

Under detta arbetsområde ges du i första hand möjlighet att: 

 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör miljö och samhälle och därmed utveckla dina kunskaper om kemiska sammanhang och öka nyfikenheten och intresset för att undersöka omvärlden

 • genomföra systematiska undersökningar i kemi och då få svar på olika frågor samt tänka kritiskt kring resultatet

 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället och naturen.  

Dessa förmågor/kunskapskrav kommer att bedömas:

 • Vad som kännetecknar en syra och en bas
 • Hur joner bildas 
 • Skillnaden mellan en stark, svag, koncentrerad och utspädd syra och bas
 • pH-skalan och indikator 
 • Neutralisation
 • Försurning (orsaker, konsekvenser och åtgärder)

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Du kommer att få ta del av genomgångar och filmer kring det centrala innehållet.

Du kommer att få genomföra laborationer. 

Du kommer att kunna visa dina kunskaper genom att delta aktivt i diskussioner och svara på frågor. 

Dessa delar av ditt arbete kommer att bedömas

Du kommer att bli bedömd på din förmåga att: 

 • Resonera kring materiens uppbyggnad och omvandlingar genom att använda begrepp och modeller. 
 • Föra underbyggda resonemang kring hur människans användning av naturresurser påverkar miljön och visa på åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.