👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Högläsning och rörelse

Skapad 2021-10-04 12:48 i 224611 Förskolan Sjötorget Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Vi kommer under hösten 2021 ha ett projekt kring högläsning och rörelse. Områden är intressanta för sig, men ger också spännande synergier tänker vi.

Innehåll

I våra observationer har vi sett följande…..

Barnen både på Korallen och Sjöhästen gillar böcker, dom tar själva fram böcker, tittar i dom, ber oss att läsa. Vi läser för dom både ute och inne. 

Vi har också sett att barnen i båda grupperna verkligen gillar att röra sig på olika sätt. Till musik av olika slag men också att testa sin kroppsliga förmåga i olika miljöer.   

 

Utifrån det har vi kommit fram till att kommande projekt är……

Vi kommer starta hösten med att utgår ifrån dessa två områden. Vi planerar att testa högläsning med böckerna Knacka på och Ut och gå. Rörelse kommer vi ha på många olika sätt under dagen. Dans, babyyoga, rörelselekar, tältet, mini-röris med mera. Högläsning kommer vi komplettera med material såsom sagolådor, bordsteater och liknande. 

 

Varför ska vi arbeta med det? - syfte

Vi har valt två områden som våra barn visat starkt intresse för och som därmed blir meningsfullt för dom. Vi får också in många pedagogiska områden från läroplanen och verksamhetsplanen. 

 

Vad vill vi att barnen ska lära sig/ ta del av? (Begrepp, material m.m)

Gemenskap, rörelseglädje, språkutveckling, motorisk träning, IKT, fördjupa sina kunskaper och erfarenheter genom att uppleva både med kroppen och verbalt. 

Hur ska vi introducera projektet för barnen?

Vi introducerar projektstarten med att projicera boken Knacka på på väggen, och göra det möjligt för barnen att interagera med boken på ett nytt sätt. 

 

Vad tar vi med oss från föregående projekt?

Teaterlådan. Under förra året introducerades barnen på Sjöhästen för en teaterlåda där pedagogerna spelade upp sagor. Barnen fick leka och medverka som producenter i egna föreställningar.

 

Vad har eleverna för förförståelse inom området?

Barnen verkar ha bokvana med sig hemifrån. Även rörelsevana hemifrån ex med kompisbandet och liknande. Dom hittar på rörelser till olika djur och varelser.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18