👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årstiderna i naturen

Skapad 2021-10-04 13:59 i Björkås förskola Ludvika
Projekt vår närmiljö
Förskola
Det händer saker ute i vår natur och naturen ändrar utseende, dofter och erbjuder olika saker utifrån olika årstider. Detta vill vi titta närmare på.

Innehåll

 

 

När vi är ute varje dag så ser vi att det händer saker i vår närmiljö. Vi går ofta till skogen och har skogen alldeles nära förskolan så vi ser hela tiden hur naturen förändras. Vi pratar ofta om kläder efter väder och uppmärksammar väder och årstid på vår samlingar och när vi är ute samt i våra spontana samtal. Vi vill påvisa för våra barn om vad som händer i naturen under de olika årstiderna och utforska kring växter och djur tillsammans med dem.

 

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen "(lpfö19).

Våra mål är:

 • förståelse för vad som händer under de olika årstiderna
 • veta att beroende på årstid och väder gör vi olika saker och klär oss på olika sätt
 • kunskap om djur/natur och närmiljö
 • skapande
 • språkutveckling

 

Hur gör vi?

Vi bygger upp en årstidsdokumention i vår korridor och tillsammans med barnen på avdelningen kommer vi följa våra årstider. Vi går till skogen en dag i veckan och är ute på förskolegården varje dag för att upptäcka och utforska. Där följer vi barnen samt samtalar med dem och ser vad de intresserar sig för och planerar vidare utifrån det.

På samlingarna och i de olika samtalen med barnen uppmärksammar vi gruppen på vad som händer under de olika årstiderna och även olika traditioner som förekommer under dem. Vi väljer böcker, filmer och pyssel som är passande för det vi arbetar med för hämta in kunskap både genom att lyssna, se och arbeta med olika material.

Vi delar in oss i mindre grupper vid behov för att alla barn ska kunna bli undervisad utifrån sin egen utveckling.

Dokumentationen sker genom bild/foto, årstidsdokumentationen och unikum.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18