👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FRANSKA 4 ORAL LA RÉVOLUTION V. 40

Skapad 2021-10-04 14:04 i Kungsholmens gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Moderna Språk - Franska
FRANSKA 4 ORAL LA RÉVOLUTION V. 40

Matriser

ModFra
Franska 4 ORAL

Språk och innehåll

=>
E
=>
C
=>
A
Begriplighet
I muntliga framställningar i olika genrer formulerar du dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera din kommunikation bearbetar du, och gör enkla förbättringar av, egna framställningar.
I muntliga framställningar i olika genrer formulerar du dig relativt varierat, tydligt och relativt sammanhängande. Du formulerar dig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera din kommunikation bearbetar du, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
I muntliga framställningar i olika genrer formulerar du dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera din kommunikation bearbetar du, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
Interaktion
I muntlig interaktion i olika sammanhang uttrycker du dig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom väljer och använder du i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntlig interaktion i olika sammanhang uttrycker du dig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom väljer och använder du fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntlig interaktion i olika sammanhang uttrycker du dig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom väljer och använder du väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Innehåll
Du diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och gör då också enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och gör då också välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och gör då också välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.