👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Finplanering Surt och Basiskt

Skapad 2021-10-04 14:12 i Närlundaskolan Ekerö
Grundskola F – 6 Kemi
Vi kommer arbeta med Kemi - Surt och Basiskt veckorna 40- 43.

Innehåll

 

 

  BEGREPP

 

 • Syror och baser
 • ph-skalan
 • neutralt
 • indikator
 • Fräter
 • Försurad

 

  LÄRANDEMÅL

När arbetsområdet är slut ska eleverna ha utvecklat sådana kunskaper och förmågor att de:

 • Du ska veta några vanliga kemikalier vi har i hemmet, hur de använd samt hur de är märkta.

 • Du ska kunna göra en enkel dokumentation av en undersökning med en tabell samt en skriftlig rapport.
 •  

 

  SÅ HÄR KOMMER VI ATT ARBETA

Vi kommer titta på en del filmer på urplay.se samt Youtube 

Alla kommer få göra experiment i små grupper och enskilt.

Jag kommer att visa experiment och eleverna kommer att få skriva hypoteser till mitt experiment.

De kommer skriva laborationsrapporter till sina experiment. 

Vi kommer läsa texter i Boken och Fysik och Kemi samt göra övningsuppgifterna som hör till.

 

  SÅ HÄR KOMMER DITT ARBETE ATT BEDÖMAS

 • Jag kommer bedöma din förmåga att arbeta i gruppen och utföra era experiment.
 • samt skriva en korrekt laborationsrapport.
 • Jag bedömer också hur aktiv du är i våra diskussioner efter att vi läst texten om surt och basiskt, hur mycket du visar att du kan genom att räcka upp handen och diskutera med dina kompisar i lilla gruppen 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lärare!

Lägg till koppling till centralt innehåll och kunskapskrav

Skapa uppgifter (i Teams eller Unikum) till arbetsområdet under arbetets gång för att skapa underlag för bedömning.

Efter avslutad period bedömer läraren elevens kunskaper i Unikum under Kunskaper.

 

 

Tabellen kan VH endast läsa om de öppnar den i en webbläsare (bäst vy på dator)

Vecka 

xxxxxxxxxx

xxxxxxxx 

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

 xxxxxxxxx   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Ke  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Ke  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Ke  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Ke  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  E 6