👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 1

Skapad 2021-10-04 14:44 i Enskede skola Stockholm Grundskolor
bokstavs- och läsinlärning
Grundskola 1 Svenska
Genom att använda läroböcker, skönlitteratur och digitala läromedel tränar vi på läsning, skrivning samt att samtala och lyssna. En ny bokstav presenteras varje vecka som vi tränar extra mycket på. Vissa uppgifter görs gemensamt medan andra är anpassade efter just din förmåga.

Innehåll

Syfte

Få öva på:
Att kommunicera i tal och skrift.
Läsa och samtala om skönlitteratur och texter för olika syften.
Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll:

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter.
 • Skriva olika typer av texter och texter där ord och bild samspelar.
 • Handstil.
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt.
 • Alfabetet.
 • Lyssna och återberätta i olika situationer.
 • Få möta olika texter t.ex. rim, ramsor, sånger, bilderböcker och sagor.
 • Språkliga strategier för att minnas och lära.
 • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

 

Arbetssätt:

 • öva oss på att skriva bokstäver, ord och meningar för hand.
 • samtal om varför man använder stor och liten bokstav, punkt och öva på att använda dem i skrift.
 • öva alfabetet med hjälp av ramsor, sånger, spel, lekar och digitala medier mm.
 • öva på att koppla bokstav och ljud på ett lustfyllt sätt.
 • anknyta bokstäver, skrift, läsning till vardagen runt omkring.
 • lyssna till högläsning av vuxen.
 • bekanta sig med och lyssna till olika sorters litteratur.
 • biblioteksbesök.
 • boksamtal.

 

Hur ska du visa dina kunskaper?

Du kommer att få visa dina kunskaper genom att vara aktiv och visar detta i lektionsaktiviteten. 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1