👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi åk 2

Skapad 2021-10-04 15:01 i Stenhamraskolan Ekerö
Grundskola F – 3 Kemi
Vi experimenterar med lösningar och blandningar samt utforskar densiteten.

Innehåll

Övergripande mål och riktlinjer

Syfte

Eleverna ska:

utveckla kunskaper om kemiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden

ges möjligheter att ställa frågor om kemiska processer och materiens egenskaper och uppbyggnad

ges förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar

utveckla förståelse för att påståenden kan prövas och värderas med hjälp av naturvetenskapliga arbetsmetoder.

 

Centralt innehåll

 

Undervisningens innehåll

Vi tittar på undervisningsfilmer och resonerar kring innehållet.

Vi gör experiment och skriver laborationsrapporter tillsammans.

Vi prövar vissa av experimenten i filmerna för att bilda oss en egen uppfattning. Fick vi samma resultat?

Vi lär oss vissa naturvetenskapliga termer och ord.

 

Kunskapskrav

 • Ke 1-3
   Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft. 
 • Ke 1-3
   I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat. 
 • Ke 1-3
   Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
 •  

Elevens utvärdering. Hur har det gått?

Vad har du lärt dig?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  Ke  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  Ke  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  Ke  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  1-3