👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2021-10-04 15:11 i Söndrumsskolan Halmstad
Under vårterminen kommer vi att arbeta med medeltiden.
Grundskola 5 Historia
Vad var det för viktigt och spännande som hände under Medeltiden?

Innehåll

Syfte

Du kommer att:

 • få en inblick i hur det var att leva under Medeltiden i Sverige
 • få kunskap om viktiga saker som hände under Medeltiden i Sverige
 • få kännedom om några viktiga personer under Medeltiden
 • träna din förmåga att jämföra olika tidsepoker
 • få redovisa din kunskap om Medeltiden på olika sätt

 

Konkretisering av mål

Du ska efter avslutat arbete:

 • kunna beskriva hur det var att leva under Medeltiden samt jämföra med tidigare epoker och nutid
 • kunna beskriva någon viktig person under Medeltiden
 • kunna beskriva några viktiga saker som hände i Sverige under Medeltiden
 • kunna  hämta information från olika källor såsom faktatext och filmer 

 

Arbetssätt och undervisning

Du kommer att

 • se film
 • läsa faktatext både ensam och i grupp
 • gå igenom och lära dig begrepp som hör till ämnet
 • jämföra och beskriva bilder 

 

Bedömning

Efter avslutat arbetsområde bedöms på vilket sätt och hur väl du kan:

 • beskriva hur det var att leva under Medeltiden, samt jämföra med tidigare epoker och nutid
 • beskriva någon viktig person under Medeltiden
 • beskriva några viktiga saker som hände i Sverige under Medeltiden
 • hämta information från olika källor såsom faktatext och filmer 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6