👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden

Skapad 2021-10-04 15:12 i Gullbrandstorpsskolan Halmstad
Grundskola 4 – 6
Eftersom länderna i Norden ligger så nära Nordpolen, är det inte så konstigt att vi har ett kallt och bistert klimat. Och än värre skulle det vara om vi inte hade den varma golfströmmen så nära. Den märks mest i Norge som ligger närmast Atlanten. Där är hamnarna isfria hela vintern tack vare de varma strömmarna i havet. Finland som ligger längst bort har de kallaste och isigaste hamnarna. Naturen i de Nordiska länderna skiljer sig en hel del. I Norge är det nästan bara berg, Finland är ganska platt med stora skogar och tusentals sjöar. Island är en karg ö med glaciärer och vulkaner. I Danmark är jorden extra bördig och därför finns där många åkrar. Sverige har nog fått den mest omväxlande naturen. Vi har mycket av både sjöar, berg och öppet landskap med åkrar.

Innehåll

  • De stora frågorna är:
  • Vilka länder och huvudstäder ingår i Norden och vad heter de vatten som omger Norden?
  • Vilka är Nordens olika tillgångar, var finns de och vad används de till?
  • Var i Norden finns de flesta människorna och varför just här?
  • Vad produceras i de olika länderna, vilka produkter kommer härifrån?

 

 

Vilka förmågor ska du få träna på:

Analysförmågan: Du visar att du undersöker och beskriver samband mellan människa, samhälle och miljö. Du visar på skillnader och likheter mellan länder när det gäller naturlandskap, klimat, statsskick och energiförsörjning.

Kommunikativa förmågan: Du deltar aktivt när vi samtalar och diskuterar i klassen. Vid dessa tillfällen visar du också att du har koll på viktiga fakta om Norden.

Förmågan att hantera information: Du visar att du förstår kartans uppbyggnad med färger, symboler och skala. Du hittar information i t ex diagram, på kartor eller i lärobokens text samt väljer den källa som fungerar bäst för tillfället.

Begreppsliga förmågan: Du använder geografiska begrepp när du samtalar, diskuterar och skriver om sådant som har med Norden att göra.

Hur ska vi arbeta?

  • Du kommer att få ta del av fakta från t ex geografibok, kartbok, filmer och föreläsningar 
  • Du kommer att få delge dina tankar både enskilt, i liten grupp och helklass 
  • Du kommer att få öva på förmågorna på lektionerna bl a med hjälp av stödstrukturer 
  •  Du kommer att få visa dina förmågor och få respons av klasskamrater och lärare
  •