👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri åk 3

Skapad 2021-10-04 15:36 i Gullhedskolan Sandviken
Matris för geometri, åk 3.
Grundskola 1 – 3 Matematik
Under några veckor ska vi arbeta med geometri där du kommer att få arbeta med olika former och figurer, omkrets och symmetri.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla din förmåga att:

Beskriva olika geometriska begrepp och figurer.

Konkretiserat syfte

Det betyder att du ska få lära dig:

•Olika geometriska figurer.

•Hur de olika geometriska figurerna är uppbyggda.

•Enkel förstoring och förminskning av figurerna.

•Förståelse för vad symmetri är.

•Mätning, jämförelser och uppskattningar.

Undervisning

Du kommer att lära dig genom att:

• lyssna på genomgångar

• träna själv

• laborera

• samtala och förklara i grupp

 

Bedömning

Vi bedömer din förmåga att:

• vara aktiv i samtal och vid genomgångar

• använda  olika arbetsmaterial

• utföra och genomföra laborationer och andra uppgifter

• använda viktiga begrepp

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Matris för geometri åk 1-3

med stöd av vuxen
klarar på egen hand
klarar med säkerhet
Avbilda & Konstruera
 • Ma   3
Eleven kan med viss hjälp rita och bygga grundläggande geometriska objekt utifrån tydliga instruktioner och beskrivningar.
Eleven kan rita och bygga grundläggande geometriska objekt utifrån tydliga instruktioner och beskrivningar.
Uppskattning & Jämförelse
 • Ma   3
Eleven kan med viss hjälp göra enkla uppskattningar och jämförelser.
Eleven kan göra enkla uppskattningar och jämförelser.
Mätning av längd
 • Ma   3
Eleven kan med viss hjälp göra mätningar av längd i vardagliga situationer.
Eleven kan göra mätningar av längd i vardagliga situationer.
Symmetri
 • Ma   3
Eleven kan med viss hjälp beskriva vad symmetri är. Eleven ska också kunna visa på något som är symmetriskt samt visa var symmetrilinjen är i figuren.
Eleven kan beskriva vad symmetri är. Eleven ska också kunna visa på något som är symmetriskt samt visa var symmetrilinjen är i figuren.
Geometriska former
 • Ma   3
Eleven kan identifiera ett fåtal geometriska former. Eleven känner även till ett fåtal relationer mellan dessa former.
Eleven kan identifiera kvadrat, rektangel, cirkel, triangel. Eleven känner även till de vanligaste relationerna mellan dessa former.
Eleven kan identifiera flera olika geometriska former. Eleven känner även till ett flertal relationer hos samtliga av dessa former.
Ny aspekt