👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämförande analys av boken och filmen Möss och människor av Johan Steinbeck

Skapad 2021-10-04 15:50 i Mariaskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Svenska
Jämförande analys av boken och filmen Möss och människor av Johan Steinbeck

Innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
  Sv  C 9
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
  Sv  A 9

Matriser

Sv
Jämförande analys av boken och filmen Möss och människor av Johan Steinbeck

Rubrik 1

Betygsunderlag saknas/Ej godkänt resultat
E
C
A
Sammanfattning/handling
Din sammanfattning innehåller många onödiga detaljer alternativt saknar någon viktig del. Du beskriver miljön och karaktärer på ett enkelt sätt. Du jämför på ett enkelt sätt boken med filmen.
Din sammanfattning innehåller de flesta av de viktigaste delarna och bara några enstaka onödiga detaljer. Du beskriver miljön och karaktärer på ett sammanhängande sätt. Du jämför mer utförligt boken med filmen.
Din sammanfattning innehåller de de viktigaste delarna av handlinge och har en tydlig röd tråd. Du beskriver miljön och karaktärer på ett sammanhängande och genomtänkt sätt. Du jämför utförligt boken med filmen.
Användning av citat och referat
Du har med ett citat och eller referat och du förklarar på ett enkelt sätt varför du valt det. Din källhänvisning fungerar delvis.
Du har med minst ett citat och ett referat och du förklarar på ett tydligt sätt varför du valt dem. Citat och referat har vävts in i texten på ett fungerande sätt. Din källhänvisning fungerar.
Du har med minst ett citat och ett referat och du förklarar på ett tydligt sätt varför du valt dem. Citat och referat har vävts in i texten på ett väl fungerande sätt. Din källhänvisning fungerar.
Historisk kontext
Du sätter in boken i dess historiska kontext och förklarar på ett enkelt sätt hur tiden påverkat verket.
Du sätter in boken i dess historiska kontext och förklarar på ett tydligt sätt hur tiden påverkat verket.
Du sätter in boken i dess historiska kontext och förklarar på ett genomtänkt sätt hur tiden påverkat verket.
jämförande analys bok/film
Du gör en enkel jämförande analys av boken och filmen.
Du gör en jämförande analys av boken och filmen. Du har med egna reflektioner och visar att du läst mellan raderna.
Du gör en väl genomtänkt jämförande analys av boken och filmen. Du har med egna reflektioner och visar att du läst både mellan och bortom raderna. Du jämför med egna erfarenheter/annat du upplevt.
Språk, stil och normer
Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Ordvalet är varierat. Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad genom att du har långa och korta meningar, och inleder meningarna på olika sätt. Du följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Meningsbyggnaden är väl fungerande och varierad genom att du har långa och korta meningar och inleder meningarna på olika sätt. Du följer väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.