👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO åk 1

Skapad 2021-10-04 15:56 i Hosjöskolan Falun
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Planering i NO åk 1

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

  • genomföra systematiska undersökningar i biologi.

  • använda biologins begrepp för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen.

Konkretisering av mål

Du kommer att få arbeta med: 

  • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

  • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

  • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar.

Arbetssätt

Undervisningen kommer att genomföras i helklass, grupper och med enskilt arbete. Vi kommer att se film, läsa lämpliga texter, diskutera och göra fältstudier. Vi arbetar både enskilt, i par och i grupp. Undervisning både inomhus och utomhus.

Bedömning

Det här ska du kunna: 

  • namnge och känna igen några vanliga träd, t ex tall, gran, björk och rönn.

  • trädens livscykler.

  • namnge och känna igen några vanligt förekommande djur i vår närmiljö, t ex ekorre, mus, räv, älg  och rådjur.

  • berätta muntligt, skriftligt och med bild hur djuren lever året om, föda, bo, spår.