👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Analysmall Härryda Familjedaghem

Skapad 2021-10-04 16:19 i MÖLNLYCKE FAMILJEDAGHEM Härryda förskolor och fritidshem
Förskola
Analys efter varje fokusområde, både för enskilt familjedaghem och för storgrupp.

Innehåll

Analys för barngruppen - efter varje fokusområde

1. Vilka prioriterade mål var valda för fokusområdet
Barnets perspektiv
Leken 

1. Vilka Läroplansmål var valda för fokusområdet?
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla
-
-

2. Delaktighet
- Var barnen delaktiga i aktiviteterna?
- För vad och hur visade barnen sitt intresse?

3. Har vi följt vår planering?
- Blev det som vi tänkt oss?
- Vad gick bra och hur kommer det sig?
- Förbättringsåtgärder?

4. I vilken omfattning har jag använt mig av våra strategier
- Ha med barnen i planeringen
- Den pedagogiska måltiden
- Produktiva frågor
- Observera varje enskilt barn
- Vara medforskande
- Lekstöd
- Talking hands

5. Hur har vi i aktiviteterna arbetat med:
- Demokrati, delaktighet och inflytande
- Skapande, kreativitet och digital kompetens
- Genus och Likabehandling
- Hållbar utveckling
- Motorik och Hälsa

6. Indikatorer
Barnets perspektiv - Att barnen vågar uttrycka sina tankar och känslor och svarar på öppna frågor
Barnkonventionen - Att barnen är insatta i att det finns en barnkonvention
Leken - Att barnen har strategier i att starta upp eller ta sig in i en redan befintlig lek
Fokusområdet enligt årshjulet -