👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 1

Skapad 2021-10-04 16:26 i Hedängskolan F-6 Sandviken
Grundskola 1 Engelska
Under läsåret ska klassen få lära sig vardagsnära ord och fraser. De ska också lära sig ramsor och sånger på engelska.

Innehåll

Engelska åk 1

Undervisning

I åk 1 kommer vi arbeta med att utveckla elevernas förmåga att förstå och tolka talad engelska utifrån vardagsnära situationer. Vi kommer även arbeta med att utveckla förmågan att formulera sig i tal och använda olika strategier för att förstå det som sägs samt att kunna föra enkla dialoger på engelska. 

 

Mål:

 • Förstå enkla fraser 
 • Kunna uttala enkla ord och fraser
 • Följa enkla muntliga instruktioner
 • Sjunga sånger/ramsor

Arbetssätt:

 • Muntliga genomgångar
 • Lekar
 • Spel
 • Film (pick a colour)
 • Sånger/ramsor

Bedömning

 • Under arbetets gång

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Intressen, personer och platser.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Enkla presentationer.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6