👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Personal essay

Skapad 2021-10-04 16:36 i Mariaskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Engelska
Write a personal essay

Innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9

Matriser

En
Matris för bedömning av skriftlig produktion i engelska år9, Personal essay

Betyget F
Betyget E
Betyget C
Betyget A
Innehåll
Inte uppnått betyg E
Eleven följer instruktionen. Texten är kortfattad och i någon mån anpassad till syfte/läsare/situation.
Eleven följer instruktionen. Texten är relativt utförlig och fyllig. Texten är i viss mån anpassad till syfte/läsare situation.
Eleven följer instruktionen.Texten är utförlig, fyllig, välgrundad och nyanserad. Texten är i viss mån anpassad till syfte/läsare/situation.
Disposition
Inte uppnått betyg E
Det finns en viss struktur och röd tråd. Eleven visar i huvudsak fungerande strategier för att skapa en text.
Texten är sammanhängande och lätt att läsa.
Det finns en tydlig struktur och disposition.
Ordval
Inte uppnått betyg E
Enkelt ordförråd som fungerar i sammanhanget. En engelsktalande person kan i huvudsak förstå texten.
Det finns en viss variation i ordvalet och ett stort ordförråd syns.
Ett mycket stort ordförråd syns och språket varieras på en högre nivå. Språket har bredd, djup och är koncist. Idiomatiska uttryck används.
Grammatik
Inte uppnått betyg E
Det finns flera grammatiska fel men en engelsktalande person kan förstå texten.
Det finns få grammatiska fel som stör läsningen och förståelsen.
Det finns få grammatiska fel.
Skrivregler
Inte uppnått betyg E
Styckeindelning och/eller skiljetecken används ibland felaktigt och försvårar läsningen och förståelsen.
Styckeindelning och/eller skiljetecken används i huvudsak rätt och underlättar läsningen och förståelsen.
Styckeindelning och/eller skiljetecken används rätt och underlättar läsningen och förståelsen.