👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Leva tillsammans

Skapad 2021-10-04 18:39 i Stenhammarskolan 4-6 Flen
Hur fungerar vi i grupp, hur kan vi umgås på olika sätt samt konfliktlösning.
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
I det här arbetsområdet får du läsa om hur vi kan umgås på olika sätt och hur vi fungerar tillsammans i grupp samt hur konflikter och bråk kan lösas.

Innehåll

Överallt där människor lever tillsammans finns det regler. De behövs för att alla ska ha samma möjlighet att må bra och känna sig trygga. Många regler är så självklara att vi inte ens tänker på de. Nu sak du få utveckla dina kunskaper och erfarenheter kring hur vi umgås med andra och vad vi gör när det uppstår problem mellan människor.

 

Arbetssätt:

Vi kommer att arbeta med PULS SO lärobok och tillhörande arbetsbok.

Vi kommer diskutera och resonera i helklass.

Titta på passande avsnitt ur "Vara vänner", urplay.se, och diskutera kring dessa.

 

Bedömning:

Du kommer bedömas utifrån ditt engagemang under lektionerna och din förmåga att resonera kring etiska och moraliska livsfrågor.

Du kommer också bedömas utifrån din förmåga att använda ämnesspecifika begrepp.

 

Bedömningsmall - Leva tillsammans
Elev: 

            E

            C

              A

Moraliska frågor

Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.

Eleven kan föra utvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.

Eleven kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.

Etiska begrepp

Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några ämnesspecifika begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och använder några ämnesspecifika begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.

Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det och använder några ämnesspecifika begrepp på ett väl funge­rande sätt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6