👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En la ciudad/el barrio de mis sueños

Skapad 2021-10-04 21:31 i Tollarps skola Kristianstad
Grundskola F Moderna språk - språkval
I vilken typ av område skulle du vilja bo? Vad finns där? Affärer? Gym? Bio? Restauranger? I detta arbetsområde kommer du bland annat att få lära dig namn på olika platser och byggnader som finns i en stad för att kunna skapa och beskriva ditt eget drömområde. Du kommer även att lära dig att ge och förstå en vägbeskrivning på spanska.

Innehåll

Detta arbetsområde innehåller:

 

* Platser/byggnader

* Verbet ir + färdmedel

* Att ge och förstå vägbeskrivning

* Några olika lägesord

(*Namn på några olika typer av boenden)

* Futurum (vad man ska göra) med hjälp av verbet ir + a + verb

 

 

Arbetssätt

 

Vi utgår från kapitel 3 i boken som heter "En la ciudad" (= i staden). Vi läser texter, jobbar med ordförråd, kör muntliga övningar och gör hörförståelse.

 

Bedömning

 

Du kommer att få en uppgift som går ut på att du ska rita upp ditt drömområde som du sedan ska beskriva i en text och lämna in. Efter det ska du ta ut stödord från din text och berätta muntligt om ditt område. Du får ha ditt papper med bilder och stödord när du berättar, men du ska INTE läsa upp texten du har skrivit. Du filmar din presentation med hjälp av din Chromebook och lämnar in på Classroom. Det som kommer att bedömas är alltså både din skriftliga och muntliga förmåga.

 

Förutom det kommer du att få en bedömningsuppgift där du visar att du kan fråga efter vägen och förstå en vägbeskrivning. Detta blir i form av en hörförståelse.

 

Slutligen kommer du att få läsa en text där en person berättar om sitt bostadsområde och hur hen tar sig till olika platser. Din uppgift blir att läsa texten och svara på ett par frågor.

 

Det kommer under arbetets gång att bli en del glosförhör och ett verbtest där du visar att du har koll på verbet ir + de ord vi jobbar med (platser/byggnader, lägesord, transportmedel)

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9

Matriser

M2
En la ciudad/el barrio de mis sueños

Skriftlig framställning

E
C
A
Skriva text om ditt drömområde
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

Muntlig framställning

E
C
A
Berätta om sitt drömområde
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Bearbeta framställning utifrån respons
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.

Hörförståelse

E
C
A
Förstå och agera utifrån vägbeskrivning
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet

Läsförståelse

E
C
A
Läsa och förstå en text om en persons bostadsområde mm.
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.