👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samspel, språk och matematik för gula gruppen

Skapad 2021-10-05 08:35 i Förskolan Marieberg Östhammar
Förskola
En planering för de äldsta barnen på Lunden, den gula gruppen. Vi kommer att arbeta i små grupper, för att barnen ska få bästa fokus. Vi kommer att ha olika aktiviteter med fokus på att träna social hållbar utveckling, språk, matematik och rörelse.

Innehåll

Syfte

I mindre grupp få träna på olika färdigheter som barnen kommer nytta av resten av livet.

Mål

- Social hållbar utveckling, föra samtal kring och träna på hur vi är mot varandra.

- Kunna lyssna på och sedan samtala om en bok och dra paralleller mellan boken och våra liv (träna på läs/hör-förståelse). 

- Ta till vara på och utveckla intresset för skriftspråket

- Kunna skriva sitt eget namn

- Få pröva att skriva på en dator

- Röra på kroppen och träna motoriken.

- Träna på grundläggande antalsuppfattning. 

 

Innehåll

Vi kommer att spela lite olika spel där vi tränar på flera av ovanstående mål. Vi kommer att läsa böcker och föra boksamtal kring dessa, rita något ur boken vi läst och jobba med glädjen och intresset kring skriftspråket genom att träna på att skriva våra namn och kanske pröva några andra ord som ligger nära till hands för barnen. Vi kommer också att pröva att skriva på datorn, både siffror och bokstäver. 

Vi kommer ibland att vara i lekhallen och ha rörelse. Det kan vara styrda rörelselekar, gympa till musik eller motorikbana. 

 

Utvärdering

Att dela den här gruppen i två mindre grupper som har fått varsitt kortare pass har varit avgörande för att barnen ska kunna behålla fokus och för att jag som pedagog ska ha haft möjlighet att ge varje barn så pass mycket uppmärksamhet som de behöver för att kunna koncentrera sig, lära och utvecklas. Att skriva på dator, att jobba gemensamt med ord-appar på tv:n och att spela spel så som bokstavsjakten och rim-memory har varit populära aktiviteter bland barnen där de har fått utveckla sitt intresse för skriftspråk samtiidgt som de har tränat andra färdigheter så som turtagning och att följa regler. Samtalen kring böcker har varit intressanta, vi har pratat om olika ämnen, ofta kopplat till värdegrund och många kloka tankar har diskuterats.

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18