👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spökhistoria åk 4

Skapad 2021-10-05 09:46 i Fjälkinge skola Kristianstad
Grundskola 4 Svenska som andraspråk Svenska
Snart närmar sig Halloween och vi ska arbeta med att skriva spännande berättelser och då skriva spökhistorier. Syftet med en spökhistoria är att roa läsaren, vilket oftast innebär att läsaren ska bli lite rädd.

Innehåll

Skriva en läskig och spännande berättelse

I undervisningen i ämnet svenska ska du lära dig att skriva olika sorters texter. Vi ska lära oss att skriva en spökhistoria.

 

Undervisning och arbetsform

Övergripande innehåll:

Vi ska arbeta med att skriva spökhistorier. Vi kommer att studera hur en spökhistoria är uppbyggd såsom rubrik, en inledning som svarar på frågorna(vem? var? när?), händelser, ett problem, en upplösning och ett avslut. Vi kommer att lära oss hur vi använder språket för att skapa en berättande text som är läskig och spännande.

 

Arbetsgång

* Vi läser olika spökhistorier tillsammans

* Vi skriver en spökhistoria tillsammans i grupp

* Eleverna skriver en egen spökhistoria

* Rita en passande bild till sin text

 

Detta kommer jag att bedöma (godtagbara krav):

*Att du kan skriva en berättande text med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.

* I texten använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

*Att din text innehåller enkla beskrivningar och enkel handling.

*Att du kan skapa en bild till din text så att bilden och texten samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt för att förstärka och levandegöra textens budskap.

*Att du kan utifrån respons bearbeta texten mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.

 

Så här visar du dina kunskaper:

 • Du visar dina kunskaper genom att vara aktiv under lektionerna
 • Du visar dina kunskaper genom att delta i diskussioner och göra uppgifter
 • Du visar dina kunskaper genom att skriva en spökhistoria tillsammans med andra klasskamrater
 • Du visar dina kunskaper genom att på egen hand skriva en spökhistoria

Matriser

Sv SvA
Spökhistoria

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Beskrivningar och röd tråd
Eleven utvecklar sin fantasi och lust att skapa med hjälp av språket. Eleven utvecklar sin språkliga säkerhet i skrift
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
 • Sv  A 6
Du skriver enkla texter. En del händelser är uppradade. Det innehåller få beskrivningar. Ibland kan berättelsen vara lite rörig.
Du håller en röd tråd. Berättelsen och har beskrivningar av både personer och platser.
Du har en tydlig röd tråd i berättelsen. Det är en tydlig början och tydligt slut. Det som är viktigt för berättelsen finns med. Du skriver med mycket fantasi och berättelsen innehåller detaljerade beskrivningar.
Du lyckas fånga läsaren och skriver med ett varierat ordval.
Stavning, skiljetecken, meningsuppbyggnad
Eleven fördjupar sin insikt i grundläggande mönster och grammatiska strukturer i språket
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du använder dig av de vanligaste skiljetecknen som punkt och frågetecken. De vanligaste orden är också rätt stavade. I berättelsen kan vissa meningsbyggnadsfel förekomma.
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet
Handstil
Eleven utvecklar sin förmåga att skriva läsligt för hand och använda datorn som hjälpmedel.
 • Sv  4-6
Det går åt mycket kraft att forma bokstäverna för hand.
Du formar fina bokstäver och det är tydlig skillnad i stora och små bokstäver.
Du skriver med en fin handstil och kan även skriva skrivstil.
Du skriver gärna skrivstil och har även en fin handstil. Kan skriva med olika stilar