👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Provomgång NP Engelska 2021

Skapad 2021-10-05 16:23 i Vifolkaskolan 7-9 Mjölby
Resultat av nationella proven år 9
Grundskola 9 Engelska
Det ordinarie nationella provet består av tre delprov varav ett är muntligt och de övriga två är skriftliga. Delprov A är muntligt och inte bedömt i denna provomgång. Delprov B innehåller både läs- och hörförståelse och delprov C är ett skriftligt delprov.

Innehåll

Beskrivning av delproven

Följande förmågor testas i de olika delproven
Delprov A - Tala (inte bedömt i denna provomgång)

Delprov B1 - Läsa

Delprov B2 - Höra

Delprov C - Skriva

Observera att detta är EN del av bedömningsunderlaget i engelska den här terminen!

Gränsvärdena för delprov B (läsa och höra) är så här:

Max 94 poäng

E- 31 poäng

D - 49 poäng

C- 61 poäng

B - 75 poäng

A - 85 poäng

Uppgifter

  • Delprov B1 - läsförståelse

  • Delprov B2 - hörförståelse

  • Delprov C - skriva

Matriser

En
Engelska Nationella prov år 9 - Delprovsbetyg

Delprov A
Tala
Betyg F
Betyg E
Betyg D
Betyg C
Betyg B
Betyg A
Delprov B
Läsa Höra
Betyg F
Betyg E
Betyg D
Betyg C
Betyg B
Betyg A
Delprov C
Skriva
Betyg F
Betyg E
Betyg D
Betyg C
Betyg B
Betyg A
Sammanvägt provbetyg