👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sakletarjakt-Ekängens skolor - FRITIDSHEM

Skapad 2021-10-06 09:41 i Ekängens skolor Linköping
Fritidshem
Eleverna får i grupper leta efter saker gömda utomhus. Detta är en del i ett större Astrid Lindgren - tema.

Innehåll

Fokusområde/arbetsområde: Sakletarjakt

Tidsram: Fredag 8 oktober -21

Arbetslag/avdelning: Fritids år 1

Syfte

 

- att eleverna får göra en aktivitet tillsammans där det fokuseras på att samarbeta och ha roligt tillsammans

 

Lärandemål

 

Eleverna ska träna på att kommunicera med varandra och samarbeta. Tränar elevens minne och uppmärksamhet.

 

Arbetssätt

 

I ett till skolan angränsande område kommer vi att lägga ut 15 stycken olika föremål. Eleverna gör aktiviteten med sin klass men indelade i mindre grupper, 4-5 elever per grupp. Under en bestämd tid får hela gruppen gå runt i området och försöka hitta föremålen. När tiden är slut hjälps gruppen åt att skriva ner alla föremål man sett.

 

Utvärdering och analys

Pedagogerna observerar eleverna under aktiviteten och tittar på hur de samarbetar och hur de kommunicerar i varje grupp. 

Hur gick det och varför gick det som det gick?

1 B - det fungerade bra. De kom på att de kunde memorera tre saker var. När de väl skulle skriva upp gick det inte så bra, de hade glömt. Samarbetet fungerade i vissa grupper.

1 C- de hade bra kommunikation när de bestämde hur de skulle göra. De visade varandra och de andra sakerna. De pratade med varandra och samarbetet fungerade bra.

1 A - Inte nöjda med sina grupper. Samarbetade inte med den grupp de var tilldelade

Några missuppfattade uppgiften.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Fritidshem
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Fritidshem  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Fritidshem  -