👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vattenprojekt planering 1

Skapad 2021-10-06 11:04 i Norrebo förskola Eslöv
Förskola
Vi har startat upp projekt Vatten utifrån barnens tankar och intresse.

Innehåll

Samplanering: Planering 1

 

Mål

Vi vill lyssna in barnens tankar om hur havet ser ut och vad som finns i havet.

 

 

Delmål:

 

Det finns fiskar

Det är havet

Det finns hajar

Jag vill måla havet

Vi målar med blå

Det finns sköldpaddor

Vattnet blir blått, som Doddo

 

 

Bakgrund och Syfte:

 Vi har observerat och uppmärksammat på Junibacken att barnens nyfikenhet under veckorna som har gått har dem varit intresserade av vattenlek och olika bygg konstruktioner med olika material. Vi kommer till att ta tillvara på småbarnens nyfikenhet och intresse., låta våra barn undersöka experimentera och fråga och tillsammans lägga en grund till höstens olika projekt.

 

 

 

 

Aktivitet och Metod/Teori: 

Här fyller du i vilka aktiviteter kopplade till planeringen. 

 

Vad ska vi göra?

Vi ska måla med barnen i olika blåa nyanser på stort papper.

 

Hur ska vi göra?

Alla barnen fick stort papper och pensel och blå färg. Vi lyssnade på sånger om vatten.

 

När, var, vem, varför?
Vi kommer att göra detta med alla barnen i oktober månad.

 

Dokumentation

 

Vi kommer att dokumentera genom samtal med barnen, observationer, barnens alster, filmning, bilder mm.

 

 

Analys, utvärdering och reflektion

 

Barnen har visat ett stort intresse efter sommaren för vatten genom att vilja stå kvar vid vasken och plaska med händer och ställt frågor, barnen älskar att leka i vatten baljan ösa och förflytta vatten. Vi började projektet i samling med barnen där vi frågade vilka hypoteser har dem om vatten? Dem som kan prata och förklara och dem som barnen som inte pratar visar med händerna.
Vi visade bilder på vatten och tittade på stora projektorn tillsammans med barnen.

Detta samlade vi till en dokumentation som sitter uppe på väggen i barnens höjd där barnen kan titta och reflektera tillsammans med oss pedagoger.

Vi tänker fortsätta utmana barnen vidare i projektet om vatten och utifrån barnens intresse titta mer vad som finns i havet tex, ” Det finns fiskar”

 

Vi tänkte att vi skulle jobba mer med badbaljan och flyta sjunka men barnens intresse just nu ligger i vad som finns i havet och vatten. Därför tittar vi närmre på fiskar som nästa steg och ser var barnen sen leder oss.

Kopplingar till läroplanen

  • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
    Lpfö 18
  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö 18