👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

GLÄDJEN Planering för projekt okt 2021: Herrängen/Älvsjöskogens förskolor - (Skriv avdelningens namn här)

Skapad 2021-10-06 13:10 i 213261 Förskolan Vågavilja Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Vårt gemensamma fokus inom Herrängen Älvsjöskogens förskolor den här terminen är: ”Hållbar framtid” för varje barn med språket och barnkonventionen i fokus. Med hjälp av språket lär vi oss bland annat att uttrycka våra tankar, åsikter och känslor och att lyssna på andra. Med hjälp av barnkonventionen lär vi tillsammans om barnens rättigheter som allas lika värde och mycket mer. Några av de förväntade resultat vi satte upp i början av året är: Barn som utvecklat sitt språk och sin kommunikation och som uttrycker sina tankar och åsikter. Barn som är demokratiskt tänkande och handlande. Barn som utvecklat sin självkänsla. Barn som fått utveckla sin kulturella identitet och som även berikats av att ha tagit del av andras kulturer. Vår övertygelse är att vi kan bidra till demokrati genom att varje barn får tillgång till ett rikt språk att uttrycka sig med och genom att varje barn får arbeta med sina egna och andras rättigheter via barnkonventionen som bas. Tillsammans kan detta bidra till att barnens självkänsla stärks.

Innehåll

Glädjens planering


Syfte:
Väcka och ta tillvara på barnens intresse för läsning, språk, att använda böcker, sagor och berättelser som ett verktyg för att låta barnen få uppleva, fantisera och reflektera.

 

Projektbeskrivning i uppstarten: I höst kommer vårt fokus ligga på språk och barnkonventionen, så därför skickade vi en liten sommaruppgift till samtliga barn.

Läs en bok

Ta ett kort

Berätta om den

Ta gärna med boken till förskolan för vidare jobb

 

Metod: Vi började terminen med att barnen tog med en bild på sin ”sommarbok” till förskolan.

Barnen ska få möjlighet att berätta om sin bok för kompisarna, detta på samlingen eller i mindre grupp. Böckerna kommer vi läsa på samlingar, på vilor, i större grupper och i mindre grupper. Vi kommer framföra sagorna på många olika sätt och i olika miljöer. Vi har och ska fortsätta ha boksamtal med barnen om böckerna. Vi kommer lägga stor vikt på vart barnens intresse för språk och kommunikation leder.

Vissa böcker läser vi digitalt med hjälp av bland annat PolyGlutt.

Vissa böcker har vi tänkt att vi tillsammans med barnen kan dramatisera eller dansa till.

Då vi har ett stort intresse för bokstäver och skrivande, så har alla barn fått en egen skriv och ritbok där det skrivs bokstäver, siffror mm. Det ljudas för fullt och ibland skrivs det långa ord och meningar.

Vi har påbörjat en egen Glädjen sagobok där alla barn får möjlighet att hitta på egna sagor och berättelser, barnen ritar även bilder till sagorna. Detta leder till att barnens fantasi får flöda, bokstavskännedom, ordförråd som växer, samarbetsförmåga med kompisar mm.

Vi pratar om olika kända barnboksförfattare som tex Astrid Lindgren, Gunilla Bergström med flera, vi tar reda på författarna till barnens egna böcker de tagit med till förskolan. Sagorna barnen själva berättar till vår egna sagobok blir de även själva författare till. Väldigt uppskattat av samtliga barn.

Vi har märkt att barnen visat ett särskilt stort intresse till just böcker om Alfons Åberg som Gunilla Bergström är författare och illustratör till. Vi pedagoger känner att Alfons Åbergs böckerna tar upp bra värdegrundsfrågor på ett enkelt och lättförståeligt sätt. Vi ser även ett behov av att arbeta med kompisrelationer i vår barngrupp vilket flera av Alfonsböckerna tar upp. Alfons är en liten figur som alla barn känner igen och vi upplever att barnen tycker böckerna är roliga och intressanta. Alfons böckerna är lätta att sätta sig in i, vilket gör att det går att skapa olika aktiviteter runt böckerna som gör att barnen får utmana sin förmåga återberätta, dramatisera och skapa egna sagor.

 

Reflektion: Vår förhoppning är att det är att barnen ska känna trygghet, våga vara sig själva och lära sig att lyssna på varandra. Genom vårt arbete utifrån Alfons Åberg kommer vi sträva efter att samtliga barn ska kunna få utrycka sina tankar, åsikter och påverka sin situation på avdelningen. Vi kommer ofta arbeta i mindre grupper så att alla barn ska våga uttrycka sig, för att lättare kunna se och stötta barnen efter deras behov och utveckling.

Läroplanskopplingar:

Normer och värden:

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för alla människors lika värde.

Utveckling och lärande:

Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

Barns inflytande:

Utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.