👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att läsa och samtala

Skapad 2021-10-06 14:10 i Fröknegårdskolan H Kristianstad
Grundskola 8 Svenska som andraspråk Svenska
Du möter texter överallt, varje dag. Att kunna läsa, förstå och prata om det du läst är mycket viktigt, därför ska vi nu jobba med med hur du läser och hur du samtalar om det du har läst. Du kommer att få tips och tekniker för att kunna läsa en bok och för att sedan kunna tala och skriva om boken. Bildkälla: Lena Granefelt. Johnér Bildbyrå.

Innehåll

Mål och syfte:

Du möter texter överallt, varje dag. Att kunna läsa, förstå och prata om det du läst är mycket viktigt, därför ska vi nu jobba med med hur du läser och hur du samtalar om det du har läst. Du kommer att få tips och tekniker för att kunna läsa en bok och för att sedan kunna tala och skriva om boken.

 

Genom undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

 

Lärandemål

Du ska kunna:

 • välja lämplig lässtrategi för ändamålet
 • använda strategier för ökad läsförståelse före, under och efter läsning
 • skriva sammanfattningar och reflektioner i loggbok
 • leda och delta i samtal kring det lästa för ökad läsförståelse
 • skriva en recension
 • utveckla ditt skrivande genom att ge och ta respons

 

Begreppslista

djupläsning, översiktsläsning, sökläsning, skumläsning, förutspå, klargöra, sammanfatta, loggbok, reflektera, samtalsmetodik, diskutera, recension, genre, respons

 

 

Hur gör vi?/Undervisning

 • Vi ska läsa och diskutera om de olika lässtrategierna. Vi ska förstå i vilka situationer de ska användas. Vi arbetar med Clio.
 • Vi ska läsa om, se filmer och diskutera hur man kan utveckla sin läsförståelse genom att använda olika strategier före, under och efter läsningen.
 • Vi ska öva att skriva loggbok under läsningen.
 • Vi ska läsa om och diskutera hur man genomför olika sorters samtal. Vi ska öva samtalsmetodik.
 • Vi ska gå igenom genren recension och hur man skriver en sådan. Vi ska öva tillsammans innan ni skriver en enskild.

 

Bedömning

Följande bedöms:

 • hur aktiv du är på lektionerna
 • hur du läser utifrån lässtrategierna
 • hur du visar läsförståelse
 • hur du leder och deltar i samtal i grupp
 • hur du skriver din recension utifrån skrivregler och genre

Matriser

Sv SvA
Att läsa och samtala

Rubrik 1

På väg mot E-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Läsa med flyt
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med genom att, på ett sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
flyt i huvudsak fungerande
gott flyt ändamålsenligt
mycket gott flyt ändamålsenligt och effektivt
Läsförståelse
Genom att göra sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven läsförståelse.
enkla viss grundläggande
utvecklade relativt god god
välutvecklade god mycket god
Tolka och resonera om budskap
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra underbyggda resonemang om i olika verk.
enkla och till viss del tydligt framträdande budskap
utvecklade och relativt väl tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna
välutvecklade och väl tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda
Koppling mellan verk och upphovsman
Eleven för också resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.
enkla till viss del
utvecklade relativt väl
välutvecklade väl
Skriva texter
Eleven kan skriva olika slags texter med språklig variation, textbindning och fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
viss enkel i huvudsak
relativt god utvecklad relativt väl
god välutvecklad väl
Sammanställningar
Sammanställningarna kännetecknas av beskrivningar och förklaringar, och fungerande kunskapsrelaterat språk samt fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
enkla enkelt i huvudsak
utvecklade utvecklat relativt väl
välutvecklade och nyanserade välutvecklat väl
Ge omdömen om och bearbeta text
Dessutom kan eleven ge omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett fungerande sätt.
enkla i huvudsak
utvecklade relativt väl
välutvecklade och nyanserade väl
Samtala och diskutera
Eleven kan med en kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett sätt.
i huvudsak fungerande enkelt
ändamålsenlig utvecklat
ändamålsenlig och effektiv välutvecklat
Språkliga strategier
Eleven väljer och använder då fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
i huvudsak
relativt väl
väl