👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dansa känslor- aktivitetsplanering upptäckarna

Skapad 2021-10-06 14:13 i Gräsåkers förskola Ekerö
Förskola
Aktivitetsplanering dansa känslor

Innehåll

Att dansa känslor ger barnen en möjlighet till att testa olika känslouttryck i dans och på så sätt utveckla sin kroppsuppfattning.

Syfte:
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin fantasi och föreställningsförmåga, motorik, koordinationsförmågan och kroppsuppfattning och på så sätt skapa förståelse för vikten att ta hand om sin hälsa och välmående. Men även ge barnen förmåga att skapa, uttrycka och kommunicera tankar, upplevelser och erfarenheter i såväl tal som bild, form, rörelse, musik, sång, drama och dans. Förskolan ska även ge barnen förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, samt utveckla sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala kring detta.
(koppla till "Stopp! Min kropp!" Och "Okej med dig?")

Mål:
Utvecka barnens förmåga att uttrycka känslor genom dansen. Att samtala om samt tolka vad de ser för känslor hos sina kompisar.
Kan man uttrycka en känsla på flera olika sätt? Hur? Och varför kan en känsla se olika ut hos olika individer?
Utveckan förmågan att tala om sina känslor, hur det känns känslan i kroppen?

Aktivitet: Vi använder oss av känslokort och musik. Här skapar vi förståelse kring hur en känsla kan kännas på olika sätt hos olika kompisar, samt hur man uttrycker känslan. Vi lär oss tolka varandra när vi uttrycker känslorna. Vi lyssnar på musiken, är det lättare att dansa känslan till en viss typ av musik? Vi samtalar om känslorna och pratar om hur det känns i kroppen.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18