👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska Meningsbyggnad åk 4

Skapad 2021-10-06 14:19 i Ramsta skola Uppsala
Språkets struktur med meningsbyggnad, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser.
Grundskola 4 – 6 Svenska
I detta avsnitt ska du arbeta med språkets struktur. Du kommer att titta på meningsbyggnad och du kommer att öva på att använda rätt skiljetecken.

Innehåll

Mål

Efter avslutat arbetsområde ska du ska kunna:

 • använda skiljetecken på rätt sätt (.,!?)
 • bilda fullständiga meningar
 • använda dig av dialoger i skriven text

I

Meningsuppbyggnad:

 • vad skapar en mening?
 • stora skiljetecken.
 • små skiljetecken
 • syftning i texter
 • dialog och talstreck.

 

Hur du ska få visa dina kunskaper:
 • Arbetsuppgifter i häften
 • Skrivande av olika texter i alla ämnen
 • Genomgångar

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • skriva meningar
 • använda skiljetecken
 • använda dialog

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  SvA  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  SvA  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  SvA  4-6
 • Ords klassificering i över- och underordning, till exempel kläder - tröja.
  SvA  4-6

Matriser

Sv
Meningsbyggnad åk 4

nivå 1
nivå 2
nivå 3
Grundläggande regler
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativ god säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Skiljetecken
Använder oftast stor och liten bokstav, punkt, utropstecken och frågetecken på ett korrekt sätt. Använder oftast kommatecken vid uppräkning.
Använder stor och liten bokstav, punkt, utropstecken och frågetecken på ett korrekt sätt. Använder även kommatecken vid uppräkning. Använder oftast kommatecken för att dela upp en lång mening.
Använder stor och liten bokstav, punkt, utropstecken och frågetecken på ett korrekt sätt. Använder kommatecken vid uppräkning, för att dela upp en lång mening, vid betonade ord och vid inskjuten kommunikation.