👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från popcorn till gräs

Skapad 2021-10-06 14:24 i Råå Montessoriförskola Dibber Sverige AB
Förskola
Vad händer med den lilla popcornskärnan när vi stoppar ner den i jorden och vattnar? På Ekan har länge funnits ett stort intresse kring praktiska övningar och nu ska vi fördjupa oss i plantering och odling!

Innehåll

I förskolans läroplan Lpfö18 framgår att utbildningen ska ta tillvara på barnens egna erfarenheter, behov och de de visar intresse för. Samtidigt ska barnen kontinuerligt utmanas vidare och inspireras till nya upptäckter och kunskaper inom bland annat natur, samhälle och teknik. På ekan är barnen väldigt intresserade av de praktiska övningarna som ingår i montessoripedagogiken. Skjöld Wennerström och Bröderman Smeds (1997) skriver i sin bok Montessoripedagogik i förskola och skola att barn i tidig ålder är mycket intresserade av att göra sådant som de ser vuxna göra i hemmet såsom att diska, duka, laga mat, sköta om krukväxter med mera. De praktiska vardagsövningarna är därför de viktigaste och mest grundläggande övningarna som barnen får möta i montessorimiljön. Dessa övningar ger barnen möjlighet att utveckla koncentration, koordination, självständighet och självförtroende. 

För att ta tillvara på barnens intressen och nyfikenhet kommer vi på Ekan organisera för att barnen ska få plantera. Syftet är att utmana barnen vidare i något de redan är intresserade av och att skapa förutsättningar för dem att utveckla sitt intresse för och sina kunskaper inom naturvetenskap. Valet av aktivitet utgår ifrån observationer i barngruppen och med tydlig anknytning till läroplanen likväl som montessoripedagogiken. Målet är att barnen ska ges förutsättningar att utveckla:

Förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen

Förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld

Förmåga att utforska,  beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik. 

Alla barnen kommer enskilt få möjlighet att prova på att plantera utifrån sitt intresse. En pedagog kommer att sitta tillsammans med barnet för att kunna vara närvarande och tillgänglig för barnet. 

Barnens krukor placeras i fönstret och undersöks och följs upp i mindre grupper. När växterna blivit lagom stora planterar vi ut dom och fortsätter undersöka vad som händer där. 

Alla pedagoger på Ekan är ansvariga för både genomförande och dokumentation. 

Reflektion sker med barnen dels under planteringstillfället, dels under tiden vi samlas kring krukorna för att undersöka vad som hänt. 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö 18
  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18
  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
    Lpfö 18