👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska; Läsa åk 2

Skapad 2021-10-06 14:38 i Sandbäcksskolan Sjöbo
Grundskola 2 – 3 Svenska Svenska som andraspråk
I svenska lär vi oss att läsa och skriva, men också att tala, lyssna och samtala. Vi lär oss hur vi använder språket, hur vi söker information och vi lär oss om källkritik.

Innehåll

Arbetets syfte och mål;

Du tränar förmågan att;

 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Undervisning och arbetssätt;

Du kommer att få arbeta så här;

 • lässtunder
 • läspar
 • läsförståelse
 • högläsning
 • berättande och beskrivande övningar.

Du har ett läsprotokoll som du ska fylla i hemma när du läst.

Efter högläsning diskuterar vi boken genom att svara på olika frågor kring bokens innehåll.

Muntliga redovisningar av egna arbeten.

Vi tränar på att ge muntliga och skriftliga instruktioner inför olika arbetsmoment under lektionstid. 

Bedömning;

För att bedöma dina kunskaper använder vi oss av Skolverkets bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling, årskurs 1-3.

Du visar också dina kunskaper löpande genom att:

 • läsa högt för en pedagog och samtala kring innehållet.
 • återberätta handlingen av de böcker du läser vid lässtunden och också genom att göra bokrecensioner.
 • läsa och förstå texters innehåll genom att muntligt eller skriftligt återberätta det du läst.
 • vara aktiv i diskussioner kring ditt arbete.
 • muntligt kunna redovisa egna arbeten.
 • matris.

Matriser

Sv SvA
Svenska - Läsa

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Läsa
Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv   1
 • Sv   3
Du kan med stöd av vuxen läsa ord och meningar.
Du läser på egen hand ord och meningar genom att använda olika lässtrategier.
Du läser på egen hand kortare texter om elevnära ämnen bestående av några meningar.
Du läser på egen hand lite längre texter med flyt och inlevelse.
Läsa
Eleven kan kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt och visar då grundläggande läsförståelse.
 • Sv   1
 • Sv   1
 • Sv   3
 • Sv   3
Du kan med stöd av vuxen komma ihåg och återberätta innehållet.
Du kan med hjälp av stödfrågor återberätta innehållet.
Du kan själv återberätta några delar av innehållet.
Du kan själv återberätta många delar av innehållet och har en "röd tråd".