👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska; Tala åk 2

Skapad 2021-10-06 14:43 i Sandbäcksskolan Sjöbo
Grundskola 2 – 3 Svenska Svenska som andraspråk
I svenska lär vi oss att läsa och skriva, men också att tala, lyssna och samtala. Vi lär oss hur vi använder språket, hur vi söker information och vi lär oss om källkritik.

Innehåll

Arbetets syfte och mål;

Du tränar förmågan att;

 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Undervisning och arbetssätt;

Du kommer att få arbeta så här;

 • lässtunder
 • läspar
 • läsförståelse
 • högläsning
 • berättande och beskrivande övningar
 • diskussioner i par/liten grupp

 

Efter högläsning diskuterar vi boken och du svarar på olika frågor kring bokens innehåll.

Muntliga redovisningar av egna arbeten.

Vi tränar på att ge muntliga och skriftliga instruktioner inför olika arbetsmoment under lektionstid. 

Vi diskuterar i par och små grupper.

Bedömning;

För att bedöma dina kunskaper använder vi oss av Skolverkets bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling, årskurs 1-3.

Du visar också dina kunskaper löpande genom att:

 • läsa högt för en pedagog och samtala kring innehållet
 • återberätta handlingen av de böcker du läser vid lässtunden och också genom att göra bokrecensioner
 • läsa och förstå texters innehåll genom att muntligt eller skriftligt återberätta det du läst
 • vara aktiv i diskussioner kring ditt arbete
 • muntligt kunna redovisa egna arbeten
 • matris

Matriser

Sv SvA
Svenska - Tala

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Tala
Eleven kan berätta om vardagliga händelser samt beskriva dem så att innehållet tydligt framgår.
 • Sv   3
 • Sv   3
Du kan med stöd av vuxen berätta om en vardaglig händelse.
Du visar förståelse genom att kortfattat berätta om en vardaglig händelse.
Du berättar om vardagliga händelser så att innehållet till stor del framgår.
Du berättar om vardagliga händelser och beskriver dem så att innehållet tydligt framgår.
Tala
Eleven kan ge och ta enkla muntliga instruktioner.
 • Sv   3
Du kan med stöd av vuxen kan ge och ta mycket enkla muntliga instruktioner.
Du visar förståelse genom att du kan ta och ge mycket enkla muntliga instruktioner själv.
Du kan ge och ta enkla muntliga instruktioner själv.
Du kan på olika sätt ge och ta enkla muntliga instruktioner samt på ett tydligt sätt förklara hur du menar.
Tala
Eleven kan berätta om vardagliga händelser samt beskriva dem så att innehållet tydligt framgår.
 • Sv   3
 • Sv   3
Du kan med stöd av en vuxen göra en enkel och kort redovisning.
Du kan själv göra en enkel och kort redovisning.
Du kan själv göra en enkel och lite längre redovisning.
Du kan själv göra en lite längre redovisning, där du lägger till egen fakta.