👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning

Skapad 2021-10-06 14:48 i Eddaskolan Sigtuna FSK/GR
Grundskola F Matematik
Taluppfattning

Innehåll

Vad ska du arbeta med?

Arbetsområdets syfte och koppling till ämnet:

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Hur ska du arbeta?

1. Hur ska det arbetas

Du ska arbeta med detta hela läsåret.

2. Arbetssättet  under arbetsområdet:

. Du kommer att få spela spel, arbeta praktiskt både inne och ute, arbeta i grupper och enskilt. Vi kommer att dansa och sjunga och leka med de matematiska orden.

Vad ska du lära dig?

1. Vad ska du lära dig

Du ska lära dig  vad begreppen addition och subtraktion betyder. Du ska kunna talen inom talområdet 0-20. Du ska kunna talens grannar: du ska förstå vad  fler och  färre är samt vad dubbelt och hälften betyder. Du ska kunna ordningstalen 1-20, samt lägesorden som beskriver föremålets placering. 

3. Vad är det som bedöms?

 Du ska kunna:

 - Talraden inom talområdet 0-20.

- Talets grannar.

- Dela upp tal (5-kompisarna och 10-kompisarana)

 - Betydelsen av  addition och subtraktion.

- kunna koppla tal till antal 

- Fler och färre

- Häften och dubbelt

- Ordningstal 1-20

- lägesord

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3