👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 4A - Kap. 2 - Addition och Subtraktion

Skapad 2021-10-06 15:12 i Hässelby Villastads skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 Matematik
Grunden i vårt matematikarbete kommer att vara de områden som tas upp i Matteborgen 4A. Vi arbetar med addition och subtraktion

Innehåll

Mål för Kapitel 2 Addition och subtraktion

Matteord

När du arbetat med kapitlet ska du kunna och förstå dessa matteord (matematiska begrepp):
addition

addera

summa

likhetstecken

subtraktion

subtrahera

skillnad

fler -färre

 

Lgr 11

Så här ska vi arbeta

Vi kommer arbeta med matteboken som grund. Vi har genomgångar och var och en arbetar enskilt och ibland tillsammans med andra för att träna på de moment som kapitlet innehåller. Eleverna kommer att få möjlighet att arbeta med samma moment men på olika svårighetsnivåer.

Bedömning

Om eleven når målen bedöms kontinuerligt under arbetets gång. Efter första delen av kapitlet finns en diagnos vars resultat visar vad som är lämpligt att arbeta vidare med för att utveckla sina kunskaper på bästa sätt.

 

Se till att ta hem matteboken och jobba ikapp om du inte är färdig med planeringen i skolan eller på läxhjälpen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Matteborgen 4A - Kap. 2 - Addition och Subtraktion

Kapitel 2: Addition och subtraktion

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
När du arbetar med det här kapitlet ska du:
-förstå hur addition och subtraktion hör ihop
-vet hur likhetstecknet används
-kunna addera och subtrahera inom talområdet 0-10 000
-kunna använda addition och subtraktion när du löser textuppgifter och vid problemlösning