👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Samband och Förändring

Skapad 2021-10-06 15:17 i Thunmanskolan Knivsta
Grundskola F Matematik
Planering för kap.2!

Innehåll

Planering i matematik åk 9

Syfte/Förmågor du kommer utveckla

Genom undervisningen i matematik ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

·         formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. (Problemlösning)

·         använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. (Begrepp)

·         välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. (Metod)

·         föra och följa matematiska resonemang genom att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Resonemang och kommunikation)

Ramen stor Z.wmfBedömning

·         Din förmåga att tydligt muntligt och skriftligt redovisa din kunskap och din förståelse inom området.

·         Din förmåga att reflektera och delta i resonemang kring områdets olika delar.

·         Din förmåga att kunna lösa uppgifter med flera olika metoder samt redovisa dem så att man kan förstå hur du har gjort.

Arbetssätt

·         Vi kommer att ha genomgångar och diskutera uppgifter enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·         Vi kommer att ha räkning, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·         Vi kommer att lösa matematiska problem, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·         Vi kommer titta på samt värdera olika strategier och metoder för att lösa matematiska problem.

Läxa

Vid varje kapitel ska man räkna två nivåer (exempelvis nivå 1 och 2, eller nivå 2 och 3). Om man inte hinner klart detta på lektionerna så får man läxa att ta hem och göra klart detta hemma.

Diagnoserna

Diagnoserna är ett hjälpmedel för dig att veta vad du behöver öva mera på, de bedöms ej.

Bedömningsunderlag

1.       Skriftliga prov

2.       Redovisningar (muntligt och skriftligt) under lektionerna, till exempel problemlösning

 

 

Ramen stor Z.wmf

Z Kap 2 – Samband och förändring

 

Centralt innehåll

·         Procent för att uttrycka förändring samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.

·         Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och andra samband.

 

V.

Dag

Lektion

41

 

Uppstart kap 2

 

 

2.1 Procent

 

 

 

42

 

2.2 Förändringsfaktor

 

 

2.3 Funktioner

 

 

 

 43

 

2.4 Linjära funktioner

 

 

2.5 Tillämpning av linjära funktioner

 

 

 

 45

 

Blandade uppgifter

 

 

Diagnos kap 2

 

 

Träna Samband / Utveckla Samband

46

 

Förmågorna i fokus

 

 

Repetition + Övningsprov

 

 

Prov Kap 2