👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska - muntlig förmåga

Skapad 2021-10-06 15:34 i Råbergsskolan Sigtuna FSK/GR
Grundskola 6 Engelska
Fokus på de muntliga förmågorna i engelska: tala och förstå talad engelska, kunna delta i ett samtal om vardagliga ämnen som eleverna känner till.

Innehåll

Vi tränar muntlig förmåga i engelska på olika sätt hela tiden. Vi tränar på att arbeta i par eller små grupper. Vi tränar på att kunna samtala med ALLA i klassen. 

Exempel på material/övningar:

- What´s up 6 läromedel (dialoger och uppgifter)

- NE digialt läromedel (dialoger)

- Bilder som stöttning vid samtal

- Frågor som stöttning vid samtal

- Spel

- Walk and talk

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  C 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  En  C 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
  En  C 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  C 6
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  A 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  A 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  A 6

Matriser

En
Engelska muntlig förmåga

Förstå talad engelska

E
Kunna förstå det viktigaste i muntlig enkel engelska.
C
Kunna förstå det mesta i muntlig enkel engelska.
A
Kunna förstå allt i muntlig enkel engelska.
Tala engelska
Kunna svara kort på enkla frågor. Kunna ställa enkla frågor. Kunna delta i ett samtal.
Kunna svara på frågor. Kunna ställa frågor. Kunna delta i ett samtal utan att det stannar av.
Kunna hålla igång ett samtal genom att vara aktiv hela tiden.