👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text - Debattartikel

Skapad 2021-10-06 15:22 i Långbrodalsskolan Stockholm Grundskolor
Argumenterande text/debattartiklar
Grundskola 6 Svenska Svenska som andraspråk
Om man vill förändra någonting på skolan, hemma eller i samhället så är det bra att kunna argumentera för sin åsikt. I en debattartikel kan du ta ställning i en fråga och försöka övertyga andra genom tydliga argument. Under detta avsnitt kommer vi att läsa olika debattartiklar samt skriva en egen debattartikel.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Vi kommer lära oss mer om debattartiklar och den argumenterande texttypens struktur. 

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer utgå från boken Klara Svenskan - tala, läsa, skriva åk 6. 

Vi kommer gemensamt att läsa en debattartikel och gå igenom dess struktur och uppbyggnad.

Vi kommer arbeta gemensamt och enskilt med tes, argument och motargument.

Du kommer enskilt att skriva en egen debattartikel om valfritt ämne. 

Vi diskuterar olika källors trovärdighet. 

Vad ska du lära dig?

se matris

Hur ska du visa att du lärt dig?

Din debattartikel.

Ditt resonemang kring dina källors trovärdighet.

Uppgifter

 • Debattartikel

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
  Sv  C 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet
  Sv  C 6
 • Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord- och begrepp
  Sv  C 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  A 6
 • Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  A 6

Matriser

Sv SvA
Debattartikel

E
C
A
Skriva texter
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du kan skriva en debattartikel med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Du kan skriva en debattartikel med relativt tydligt innehåll, relativt väl fungerande struktur och förhållandevis språklig variation.
Du kan skriva en debattartikel med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Skrivregler
Hur du stavar, använder punkt, kommatecken och utropstecken samt börjar varje mening med stor bokstav. Att du delar in texten i stycken.
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet i din debattartikel.
Du använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet i din debattartikel.
Du använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet i din debattartikel.
Kombinera text & annan estetik
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Söka, välja ut och sammanställa
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.