👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkutveckling

Skapad 2021-10-06 15:32 i Myggenäs förskola Tjörn
Förskola
Vårt arbete med språkutveckling

Innehåll

Var är vi?

Barnen visar intresse för bokstäver att skriva sina namn & att skriva ord.De visar intresse för rim även andra ordlekar, sagor, olika form, tecken som stöd & språkstimulerade filmer & program 

Vart ska vi ?

Vi ska främja & stimulera barnens muntliga & skriftliga språkutveckling och språkmedvetenhet.Vi ska fånga upp barnens intresse och behov inom området och främja språkutveckling & medvetenhet 

Hur gör vi?

Vi ser Ur- program som Livet i bokstavslandet som handlar om olika bokstäver sammansatta ord, rimord även boksugen 

Läs med sagor 

Högläsning av böcker: Både planerat & spontant efter barnens önskemål 

Flanosagor & Sagolådor med olika innehåll och material 

Munmotoriksagor där barnen är delaktiga i munmotorikrörelser  

Avslappning liggandes på golvet medan vi lyssnar på ljudböcker / sagor som vila efter maten ibland 

Olika språkutvecklande innehåll på samlingarna ex rimordskort,teckenkort,ljudar bokstäver 

Vi gör barnen uppmärksam på språkets olika betydelse genom att bredda språkets betydelse ( vad är enmening, räknar i ord)

Vi skapar Leksakssagor för att göra Leksakensdag mer meningsfull utifrån språkligt perspektiv

Hur blev det ?

Vi reflekterar och analyserar  kontinuerligt i arbetslaget genom olika former av dokumentation

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18