👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi årskurs 7

Skapad 2021-10-06 15:57 i Ekholmsskolan Linköping
Grundskola 7 Geografi
I geografiämnet i årskurs 7 läser vi om följande: jordklotet, gradnätet, kartkunskap, jordens inre och yttre krafter.

Innehåll

Syfte och innehåll

 

Undervisningen i geografi syftar till att utveckla:

- din kunskap om geografiska förhållanden och livsmiljöer i olika delar av världen.

- din kunskap om miljö och utvecklingsfrågor.

- din förmåga att analysera omvärlden med hjälp av geografiska metoder och verktyg.

 

Länk till syfte: https://www.skolverket.se/download/18.645f1c0e17821f1d15c2d87/1622621498383/Geografi.pdf 

 

I geografiämnet, i årskurs sju, läser vi om följande delar:           

 

 1. Jordklotet, gradnätet och kartkunskap

 

 1. Marken vi bor på- jordens inre och yttre krafter

 

Det här arbetet pågår i nio veckor.  Arbetssätt och undervisning

 

Under arbetet med respektive del kommer vi, förutom genomgångar, att använda oss av bland annat följande material:

 

 1. Till Jordklotet, gradnätet och kartkunskap:

 

Vi kommer att arbeta med jordklotet och kartan i ca tre veckor. Området kommer att avslutas med ett skriftligt prov.

 

Jag kommer att ha följande genomgångar: jorden och solsystemet, jordgloben och gradnätet, kartan och kartprojektioner, årstiderna.   

 

Du ska arbeta med följande sidor i boken: 

 

 1. Lb sid: 6-7 + fråga 1-3 (tänk på genomgången och läs sid 86 för att lösa uppgift 3)

 2. Lb sid: 86-87 + fråga 1-5, fråga 6 extra

 3. Lb sid: 8-9

 4. Lb sid: 10-11 + fråga 1-4 och 6, fråga 5 extra

 5. Lb sid: 12-15 + fråga 1 och 3, fråga 2 och 4 extra

 6. Lb sid: 16-17 + undersök uppgift 1

 7. Extrauppgifter i arbetshäftet: Breddgrader och längdgrader, Smugglarjakten på Nordsjön, Kartkunskap, Kartövning, Rallysträckor, Olika kartprojektioner, Vår planet.

 

Bedömning

 

Underlaget för hur du bedöms är din prestation på lektionerna, kvaliteten på dina inlämningar, presentationer, grupparbeten och prov.

I detta inkluderas några formella bedömningstillfällen som är bestämda till följande datum:

Prov:

 

Kunskaper

 

När vi är klara med respektive del ska du kunna följande.

 

Efter att vi läst om Jordklotet, gradnätet och kartkunskap ska du kunna:

 

 • Vad som är ett dygn, en månad, ett år

 • Varför vi har olika årstider

 • Ta ut väderstrecken på en karta

 • Ta ut positioner med hjälp av gradnätet

 • Använda dig av karta och kartbok för att samla information om en plats

 • Veta att det finns olika sorters kartor och att de är bra vid olika tillfällen

 • Berätta om olika kartprojektioner 

 • Räkna upp de olika världshaven och deras bihav och veta var de ligger

 • Namn och läge på världsdelarna

 • Begrepp: väderstreck: norr, söder, öster, väster, jordaxel, nordpol, sydpol, ekvatorn, gradnät, breddgrad, längdgrad, nollmeridianen.För högre betyg ska du även kunna:

 

 • Förklara Mercator och Mollweides kartprojektioner

 • Fler begrepp som: solsystem, Vintergatan, skottår, breddgrad/latitud, längdgrad/longitud, GPS, sommarsolstånd, vintersolstånd och zenit. 

 

Tänk på! 

 

För högre betyg är det viktigt att du förklarar utförligt med t ex begrepp (ord som hör till ämnet), bredd (utförligt innehåll) och djup (att du utvecklar dina resonemang).Arbetssätt och undervisning

 

Under arbetet med respektive del kommer vi, förutom genomgångar, att använda oss av bland annat följande material:B. Till Marken vi bor på - inre och yttre krafter

 

Vi kommer att arbeta med området i ca tre veckor.

 

Jag kommer att ha följande genomgångar: jordytans utseende, pangea, endogena/exogena krafter, berggrunden och det geologiska kretslopp.

 

Du ska läsa följande sidor i läroboken:

 

 1. Lb sid: 102-107 + läs faktarutan sid 104 och 106 + fråga 1-2 sid 106

 2. Lb sid: 108-113+ läs faktarutan sid 112 + fråga 1-3

 3. Lb sid: 114-115 + läs faktarutan sid 114 + fråga 1

 4. Lb sid: 116-117+ fråga 1

 5. Lb sid: 118-121 + läs faktarutan sid 121 + fråga 1-2

 6. Träna på det geologiska kretsloppetBedömning

 

Underlaget för hur du bedöms är din prestation på lektionerna, kvaliteten på dina inlämningar, presentationer, grupparbeten och prov.

I detta inkluderas några formella bedömningstillfällen som är bestämda till följande datum:

Prov:

 

Kunskaper

 

När vi är klara med respektive del ska du kunna följande.


Efter att vi läst om Marken vi bor på - jordens inre och yttre krafter ska du kunna:

  

 • Hur vårt jordklot är uppbyggt med jordskorpan, manteln och kärnan.

 • Att de inre krafterna förändrar jordskorpan och kunna ge en beskrivning av dem, dvs att jordskorpan består av 7 stora plattor som rör sig och ger upphov till jordbävningar, vulkaner och bergskedjeveckningar.

 • Vilken nytta människor kan ha av jordens inre krafter, men också vilka risker som finns och hur de kan förebyggas.

 • Vilka yttre krafter som formar om jorden: vatten, is och vind, och hur det går till.

 • Vad ett delta är och hur det uppkommer.

 • Det geologiska kretsloppet 

 • Begrepp: jordskorpa, mantel, kärna, magma, vulkan, lava, plattektonik, mittatlantiska ryggen, jordskalv, Richterskalan, mineral, bergart, vittring, delta, glaciär, sediment, erosion (erodera

 

Väl mött!

So-lärarna
Uppgifter

 • Inlämning Jordens position och gradnät

 • Prov 1