👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hösten, KPN4K2

Skapad 2021-10-07 04:44 i Almunge skola Uppsala
LPP kopplad till kapitel 2, hösten, ur läromedlet Koll på No.
Grundskola 4 – 6 Biologi
Hösten är en spännande årstid. Det börjar bli kallt och ruggigt ute och solen går ner tidigare på kvällarna. Löven på träd och buskar ändrar färg. Lönnens frön singlar ner på marken. I skogen kan man plockar bär och svamp. På himlen kan man se stora flockar av fåglar som drar söderut. Vet du någonting mer som händer på hösten?

Innehåll

 

Vad ska du kunna vid arbetsområdets slut

 • veta varför lövträden fäller sina löv, men inte barrträden. 
 • veta varför löven ändrar färg. 
 • kunna förklara vad som händer med löven på marken. 
 • kunna ge exempel på hur olika frön sprids. 
 • kunna förklara varför en del fåglar flyttar.  

 

Hur ska vi jobba med detta? 

Vi kommer läsa faktatexter och svara på frågor enskilt, i par och helklass. Vi kommer ha diskussioner och kolla på filmer. Vi kommer också att arbeta praktiskt genom att t.ex. genomföra experiment för att synliggöra nedbrytning och observera lövens färgändringar. 

När ska vi jobba med detta?  

Veckorna 41, 42, 43 och 45. 

 

Hur kommer du att bedömas?    

 • Att du kan besvara de frågor som ges under "vad ska jag kunna vi arbetsområdets slut".  
 • Att du använder de ämnesspecifika begreppen som finns här nedanför till lämpliga tillfällen.
 • Ditt deltagande på lektionerna. 
 • Att du deltar i diskussioner.
 • Hur du svarar på ditt prov.  

Tänk på att du bedöms utifrån alla dessa delar. 

 

Begrepp som förekommer och du behöver känna till för att kunna delta i diskussioner på ämnesspecifikt sätt är: 

 • Avdunsta
 • Förmultna
 • Klorofyll
 • Koldioxid
 • Kompost
 • Mylla
 • Nedbrytare
 • Ringmärkning
 • Spillning
 • Tjäle
 • Vax
 • Vinsterståndare

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  E 6
 • Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  E 6

Matriser

Bi
Hösten, KPNK2

Du kan nu det här!

Mål
Vet varför träden fäller sina blad, men inte barrträden.
vet varför löven ändrar färg.
kan förklara vad som händer med löven på marken.
Mål
kan ge exempel på hur olika frön sprids.
kan förklara varför en del fåglar flyttar.
känner till och använder de flesta av begreppen till arbetsområdet.