👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Liljans planering för Hjärtrud 21-22

Skapad 2021-10-07 09:41 i Kattfoten Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Vi vill lära barnen hur man är mot varandra och att man vågar visa känslor.

Innehåll

Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 

 • Vad ska läras ut? (Vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering)
  Hur vi är mot varandra (bra kompis) , vad gör vi om det blir fel ( våga säga förlåt), våga säga stopp och vi pratar om alla olika känslor.

 • Varför? (Syfte med undervisningen)
  För att det är viktigt att vi stärker dem som personer ( våga säga stopp) när det inte känns bra. Barnen ska kunna känna att dem kan hämta en pedagog om det behöver hjälp ( konfliktlösning). 

 • Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)
  Vi läser böcker med olika dilemman, vi dramatiserar tillsammans med barnen. Pratar det olika känslorna i samlingen, hur det kan kännas att vara arg/ ledsen osv. 
 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 
  Genom dokumentation med bilder, samtal, böcker

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?
  Alla barn på Liljan

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)
  Alla pedagoger på Liljan

 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)
  Att barnen ska känna att det vågar säga stopp när det inte känns bra

   

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18