👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och kommuniokationsprojekt

Skapad 2021-10-07 09:31 i Testförskola Älvsjö Stockholm Hägersten-Älvsjö
Språk och kommunikation Ekarna runt om
Förskola
Språk och kommunikation Hur färdas vi och bor i framtiden? Projektet ska vara utforskande/ämnesöverskridande .Det innebär att olika ämnen såsom språk , matematik, teknik, ingenjörsvetenskap, estetiska uttrycksformer integreras, musik, rörelse övas i funktionella och begripliga sammanhang. Projektet ska rymma lek, utforskande, fantasi/fakta och verklighet. Barn ska få möjlighet att pröva många olika uttrycksformer, artefakter och estetiska ”språk” och att göra översättningar mellan olika språk och uttrycksformer, mellan tänkande och görande, kropp och tänkande och mellan olika material. Syfte: Väcka barnens frågor, funderingar och fantasi för att sedan omsätta det i praktiken, antingen genom skisser eller konstruktion med återvunnet material.”

Innehåll

Projektbeskrivning:

Språk och kommunikation genom hållbar framtid  "Ekarna runt om"

Vårt syfte:

Att barnen får gemensamma upplevelser där de får undersöka, utforska naturens mysterium, där processer kan öppnas upp för frågeställningar och samtal som genererar i nya kunskaper.

Vår metod:

Vi kommer starta upp vårt projekt "Ekarna runt om" med en kickoff på förskolegården. Under en stund kommer vi titta upp på trädtopparna och lyssna till naturmusik, för att skapa inspiration samt inlevelseförmåga så vi kan fokusera på ekarna på vår gård. Efteråt ska barnen få skapa enskilt eller i samarbete med varandra i mindre konstellationer med olika uttrycksformer som lera, måla, teckna, rita i sand och konstruera i olika naturmaterial.

Vi kommer vara ute mycket i vår närmiljö skogen/prästgårdsparken, där barnen får utforska/undersöka samt samla material som de kan studera under en längre tid  inne/ute på förskolan. Vi planerar aktiviteter och utmaningar utifrån våra ämnesområden. Vi har en struktur där vi organiserar så att vi ser att alla barn erbjuds alla aktiviteter och där vi kan se/dokumentera varje enskilt barns lärprocesser. Barnen ska få arbeta med olika uttrycksformer i mindre konstellationer, där dukar vi fram olika sorters material som är kopplat till vårt projekt ute/inne, där kan barnen prova samma aktivitet flera gånger. Vi kommer följa årstidsväxlingarna och ha ett förhållningssätt där vi vill skapa förståelse för vår hälsa och välbefinnande. 

Projektet kommer genomsyra vår lärmiljö där barnen kommer få mycket tid för att undersöka och utforska matematiska/tekniska lösningar. Vi kommer kontinuerligt att besöka biblioteket där vi lånar litteratur kring ekarnas liv. Vi vill skapa en nyfikenhet för bokstäver och skrivande som kommer finnas synligt i vår miljö.

Barnen kommer att få mycket tid för att sätta ord på olika frågeställningar, där inga rätta svar behövs utan låta fantasin flöda för att vilja veta mera. Vi kommer dramatisera, dansa, sjunga, ha grupplekar och uttrycka olika känslor till musik på så sätt lär vi känna varandra, hitta ny vänskap och gruppkänslan stärks.

Vi kommer att vara ute mycket i vår närmiljö där vi kommer att leka olika grupplekar, dansa och sjunga tillsammans på så sätt lär vi känna varandra, hitta ny vänskap och gruppkänslan stärks.

Vårdnadshavarna kan följa sitt barns tankar, lärande och gruppens processer i lärloggen samt på altandörren vid ingången. 

Vår frågeställning:

 • Hur doftar ekarna?
 • Hur låter ekarna?
 • Hur känns ekarna?
 • Kan man se hur gammal en ek är?
 • Hur skulle det vara utan träd?
 • Tänk om ekarna kunde berätta hur det var för hundra år sedan?
 • Hur ser ekarna ut om hundra år?
 • Kan träden prata med varandra?

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18